Dzisiaj jest wtorek, 19 października 2021 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 25 z dnia 18.06.2013

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Kości pod sklepem
Nagroda za Nową Amerikę
Burmistrz oświadcza
Jednak nie PUK
Hipoteka znów odroczona
Mniejszościowy burmistrz, mniejszościowi radni
Uchylenie uchylone
Dwie oceny Lidwina
W Cedyni nie tylko o bitwie
20 lat razem na pograniczu
Dyskdżokej i pośrednik
Kałamarz i ośla ławka
Muzyczna podróż w czasie
Sport

20 lat razem na pograniczu

20 lat kończy Chojeńsko-Gryfińskie Stowarzyszenie Wspólnej Europy. Powstało w 1993 r., jeszcze bez przymiotnika „Gryfińskie”, który doszedł 5 lat później. Było to wówczas bardzo znaczące wydarzenie, porównywalne ze wspólnym rozpoczęciem przez Polaków i Niemców odbudowy kościoła Mariackiego w Chojnie. Dlaczego? Bo były to na całym pograniczu pierwsze lub jedne z pierwszych tego typu przedsięwzięć po upadku komunizmu i żelaznej kurtyny. Wtedy wszystko było nowe i nieznane, a przez niektórych traktowane z podejrzliwością. Z tego powodu każde słowo w statucie szlifowano długotrwale także poprzez Warszawę. Przypomnijmy, że na samym początku lat 90. Chojna była strofowana przez ówczesnego wojewodę (czyli przedstawiciela rządu w terenie), który uważał, że gmina prowadzi własną politykę zagraniczną.
Przełomowość ChGSW polegała m.in. na tym, że od początku bliźniaczym partnerem było niemieckie stowarzyszenie: Europa-Union Deutschland - oddział w powiecie Uckermark. Już wówczas partnerzy mówili nie tylko o Europie wspólnej, ale i zjednoczonej, sfederalizowanej. Lecz na wejście Polski do Unii Europejskiej trzeba było czekać jeszcze 11 lat, co nastąpiło w maju 2004 r.

Przewodniczący ChGSWE Gerard Lemke
20-lecie ChGSWE obchodzono w sobotę w Chojnie. Jego długoletni i niestrudzony przewodniczący Gerard Lemke (w tym roku kończy 78 lat), przypominając początki tego stowarzyszenia, powiedział, że po latach wykluczenia z europejskiego życia nastąpił spontaniczny okres współpracy transgranicznej, w tym polsko-niemieckiej. Pierwszym przewodniczącym był przez blisko trzy lata Lech Wardowski. Po stronie niemieckiej duszę współpracy stanowił zmarły w 2003 r. Gerhard Polack (od 1997 r. honorowy obywatel Chojny).
Głównym nurtem aktywności ChGSWE były przez 20 lat wspólne podróże Polaków i Niemców do ważnych i ciekawych miejsc w obu krajach. Zebrało się ich aż 43. Było też kilka konferencji, m.in. o współpracy przygranicznej i o europejskiej tożsamości. Co roku członkowie przygotowują i wręczają przed Wigilią paczki świąteczne dla dzieci z ubogich rodzin.

Wśród gości jubileuszu byli m.in.: przewodniczący brandenburskiego oddziału Europa-Union Deutschland Hartmut Ziehlke, szef tej organizacji w Uckermarku Hans-Jürgen Ziele, starosta Wojciech Konarski, burmistrz Adam Fedorowicz, przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Komorzycki, ks. prałat Antoni Chodakowski.
(tekst i fot. rr)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska