Dzisiaj jest wtorek, 19 października 2021 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 25 z dnia 18.06.2013

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Kości pod sklepem
Nagroda za Nową Amerikę
Burmistrz oświadcza
Jednak nie PUK
Hipoteka znów odroczona
Mniejszościowy burmistrz, mniejszościowi radni
Uchylenie uchylone
Dwie oceny Lidwina
W Cedyni nie tylko o bitwie
20 lat razem na pograniczu
Dyskdżokej i pośrednik
Kałamarz i ośla ławka
Muzyczna podróż w czasie
Sport

Burmistrz oświadcza

Burmistrz Chojny Adam Fedorowicz wydał 12 czerwca oświadczenie w sprawie kontrowersyjnej nieruchomości w Krajniku Dolnym. Czytamy tam m.in., że firma Setpol od 1995 r. ma obowiązującą do 20 lutego 2015 r. umowę z gminą na dzierżawę tej działki. Zgodnie z umową, dzierżawca mógł wybudować tam m.in. stację paliw, myjnię i stację diagnostyczną, ale bez prawa zwrotu poniesionych nakładów i bez prawa poddzierżawiania. Gmina proponowała Setpolowi nabycie działki, ale nie był on zainteresowany, dlatego postanowiono sprzedać ją w przetargu nieograniczonym. W ogłoszeniu zaznaczono, że nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy z Setpolem do 20 lutego 2015 r., a po przetargu, w ciągu 30 dni od zawiadomienia o jego wyniku, dzierżawca może skorzystać z prawa pierwokupu, wpłacając kwotę ustaloną w przetargu. Wygrała go firma Apexim AB, oferując 22 mln zł (dwukrotnie przebiła cenę wyjściową). 10 sierpnia zawarto notarialnie warunkową umowę sprzedaży. „Gminie było i powinno być absolutnie obojętne, kto wpłaci kwotę uzyskaną w wyniku przetargu: czy firma, która wygrała, czy dotychczasowy dzierżawca (po skorzystaniu z prawa pierwokupu)” - czytamy dalej. Setpol został w terminie zawiadomiony o wyniku przetargu, ale nie był zainteresowany pierwokupem. W związku z tym 25 września zawarto ostateczny akt notarialny z Apeximem. „W terminach ustawowych protokolarnie przekazano nieruchomość nowemu właścicielowi. W tym momencie gmina Chojna przestała być stroną jakiejkolwiek umowy z firmą Setpol. Umowę dzierżawy z tą firmą (obowiązującą do 20 lutego 2015 r.) przejął nowy właściciel”. Setpol wniósł pozew o unieważnienie przetargu i transakcji. Sąd oddalił pozew i nie dopatrzył się błędów w procedurze. Dzierżawca odwołał się od wyroku.

Na koniec burmistrz Fedorowicz oświadcza, że obecnie gmina nie jest i nie zamierza być ani stroną, ani sędzią w sporach sądowych i medialnych między obydwoma firmami. „Jakiekolwiek próby włączania gminy w spory między tymi prywatnymi podmiotami są bezpodstawne i bezskuteczne” - czytamy w ostatnim zdaniu.
(r)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska