Dzisiaj jest sobota, 15 sierpnia 2020 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 27 z dnia 02.07.2013

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Komunikat ZGDO w sprawie śmieci
Kolejne absolutoria
Szef SLD w Gryfinie
Za co chcą odwołać burmistrza?
Przychodnia bez hipoteki
Wetwater naprawdę mokry
Polskie lato nad Odrą
Cygański słowik
Wciąż skromnie
Czekają na upały
Rowery i Rynkowski
Zapisy na spływ po Tywie
Sport

Komunikat ZGDO w sprawie śmieci

Związek Gmin Dolnej Odry informuje, że od 1 lipca odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie ZGDO realizuje konsorcjum firm Remondis Szczecin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Zakład Produkcyjno-Handlowo-Gastronomiczny Jumar Julian Maruszewski. Gminy: Boleszkowice, Chojna, Cedynia, Moryń i Widuchowa obsługuje firma Jumar. Gminy: Banie, Bielice, Dolice, Kozielice, Krzęcin, Lipiany, Nowogródek Pomorski, Przelewice, Recz, Stare Czarnowo, Stargard (gmina wiejska) i Warnice - firma Remondis.

Konsorcjum firm obecnie jest w trakcie realizacji operacji logistycznej, związanej z dostarczeniem do mieszkańców pojemników i worków na odpady. Ze względu jednak na wielkość przedsięwzięcia bardzo prosimy mieszkańców Związku Gmin Dolnej Odry o zachowanie cierpliwości i wyrozumiałość. Konsorcjum firm dotrze do każdej zamieszkałej nieruchomości i dostarczy pojemniki i worki, jednak do tego czasu prosimy gromadzić odpady w pojemnikach i workach, które obecnie Państwo posiadacie.

Konsorcjum firm do czasu dostarczenia własnych pojemników i worków, oznaczonych logo firmy (Jumar, Remondis), będzie odbierało od mieszkańców odpady komunalne zgromadzone w innych standardowych pojemnikach oraz workach. O harmonogramie odbioru odpadów powiadomimy Państwa w najbliższym czasie. Przypominamy o wnoszeniu opłat tylko na otrzymany indywidualny rachunek bankowy, podany w harmonogramie płatności!!! Wniesienie opłaty na inny rachunek bankowy (np. sąsiada) będzie skutkowało tym, że wpłata zostanie zaksięgowana (przypisana) do innego płatnika (np. sąsiada), gdyż system informatyczny będzie przypisywał płatności automatycznie, identyfikując wpłacającego nie po danych osobowych (imię, nazwisko), tylko po indywidualnym numerze rachunku bankowego, na który dokonana zostanie wpłata.

Informujemy również, że w trosce o estetykę oraz zachowanie czystości i porządku na terenie ZGDO, zarówno przy zbiórce selektywnej, jak i przy zbiórce zmieszanej, budynki złożone z pięciu i więcej lokali będą traktowane jako budynki wielorodzinne i - zgodnie z obowiązującymi przepisami - zostaną wyposażone w pojemniki na odpady zmieszane i pojemniki na odpady segregowane - w zależności od złożonej deklaracji. Natomiast budynki jedno-, dwu-, trzy- i czterolokalowe będą traktowane jako budynki jednorodzinne i będą wyposażone w pojemnik na odpady zmieszane i worki na odpady segregowane - w zależności od złożonej deklaracji.

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska