Dzisiaj jest wtorek, 29 września 2020 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 29 z dnia 16.07.2013

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Przychodnia wydzierżawiona bez hipoteki
Śmieci jako źródło energii?
Były burmistrz Chojny o stacji paliw w Krajniku
Pieniądze na cmentarze
W Baniach, w Bani czy w Baniu? (2)
Europejczycy w Chojnie
Starsza druhna Katarzyna
Zdążyć przed powodzią
Aktywna biblioteka
Konkurs o murach
Bieg i prezentacje na Dni Integracji
Sport

Aktywna biblioteka

Program Rozwoju Bibliotek to ogólnopolskie przedsięwzięcie, mające na celu wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych we wsiach i w małych miastach. Jest skierowany do bibliotek publicznych we wszystkich gminach wiejskich i wszystkich gminach wiejsko-miejskich oraz miejskich do 20 tys. mieszkańców. Program realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, utworzona przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, która jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gatesów.

Program Rozwoju Bibliotek jest realizowany w latach 2009-2013. W jego ramach bibliotekarze przygotowują się do prowadzenia placówek w nowoczesny sposób, organizowania ciekawych i oczekiwanych przez mieszkańców wydarzeń, zdobywania nowych pozabudżetowych funduszy na działalność, a przez to promowania swojej placówki i gminy. Aktywne, a dzięki temu praktyczne formy szkoleń, podnoszą wartość programu.
W marcu 2011 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnie przystąpiła do drugiej rundy PRB jako partner Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myśliborzu. Pracownicy uczestniczyli w cyklach szkoleń, prowadzonych przez trenerów Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej. Miały one pomóc w rozpoznawaniu potrzeb społeczności lokalnych, związanych z dostępem do informacji, wiedzy i kultury. W dobie społeczeństwa informacyjnego oznacza to umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii.
W ramach udziału w PRB biblioteka opracowała i realizuje plan rozwoju w dwóch obszarach: 1) regionalizm - popularyzacja wiedzy o regionie, 2) aktywizacja czytelników i użytkowników 60+. Owocem był aktywny udział w Tygodniu z Internetem i spotkania: „W 80 minut dookoła świata” i „Koncert życzeń. Anna German”, kurs komputerowy dla członków Klubu Złotego Wieku [email protected] Biblioteka z powodzeniem wzięła udział w konkursie „Dobre praktyki w bibliotekach. Biblioteka - aktywny partner społeczności lokalnej”. Celem było dzielenie się doświadczeniami z budowania partnerstw lokalnych i prezentowanie dobrych praktyk w tym zakresie. Biblioteka uzyskała wyróżnienie w wysokości 1500 zł, które przeznaczono na zakup 64 tytułów audiobooków.

Ul. Kościuszki. Z tyłu z lewej nieistniejący już budynek koszar WOP
W 2012 roku w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ogłosiła konkurs grantowy „Aktywna Biblioteka”, na który wpłynęło 418 zgłoszeń. Komisja zarekomendowała dofinansowanie 207 projektów, wśród nich MBP w Chojnie pt. „Stare fotografie to wspomnienia, które można dotknąć. Poznanie przeszłości miasta i regionu po 1945 roku”. Projekt realizowany był od stycznia do końca czerwca 2013 r. Podstawowym celem było pozyskanie od mieszkańców miasta i gminy materiałów, głównie ikonograficznych. Stare fotografie z lat 50., 60. i 70. XX wieku to niezwykle cenne pamiątki i dokumenty przeszłości miasta i okolicznych wsi.

Projekt skierowany był do wszystkich mieszkańców, ale ze szczególnym wyróżnieniem młodzieży, która powinna poznać dzieje rodzin oraz historię miasta i regionu. Miał za zadanie uświadomienie, jakie znaczenie mają fotografie i pamiątki rodzinne, a także jak je zbierać, opracowywać i przechowywać. Uczniowie chojeńskiego gimnazjum, a szczególnie członkowie koła historycznego mogli się o tym dowiedzieć podczas warsztatów w marcu w bibliotece. Poprowadził je dr Paweł Migdalski ze Stowarzyszenia Terra Incognita w Chojnie. Projekt wpisuje się w jeden z obszarów planu rozwoju biblioteki. Najpierw była akcja informacyjno-promocyjna o zbiórce starych fotografii. Odzew był zaskakujący. Zgłosiło się wiele osób, które udostępniły niezwykle ciekawe materiały. Zdjęcia po zeskanowaniu wykorzystano na wystawie. Jedną z ciekawostek jest mapa z 1945 roku, czyli okresu, kiedy jeszcze nie były ostatecznie ustalone nazwy miejscowe, o czym świadczą umieszczone na niej nazwy jak „Chojnice” (Chojna) czy „Murzynno” (Moryń), a nazwa Trzcińsko-Zdrój w ogóle nie występuje. Podsumowaniem projektu jest również publikacja w postaci folderu i pocztówek.
Otwarciu wystawy towarzyszył krótki wykład dr. Radosława Ptaszyńskiego z Instytutu Historii Uniwersytetu Szczecińskiego o gromadzeniu i archiwizowaniu dokumentów z archiwów rodzinnych, kronik domowych oraz kronik zakładów pracy i szkół.

Wystawie, którą można oglądać w bibliotece, towarzyszy duże zainteresowanie najstarszych mieszkańców miasta, którzy pamiętają przedstawione fragmenty często już nieistniejących budynków. Wspominają swój udział w wielu wydarzeniach lokalnych. Kilka osób zadeklarowało przekazanie ze swoich archiwów domowych rodzinnych pamiątek oraz dokumentów.
Teresa Błońska
(kierownik MBP w Chojnie)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska