Transodra Online
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 44 z dnia 29.10.2013

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Mamy liderkę Pomorza
Budżet obywatelski podzielony
Skąd brać uczniów?
Szelążek za Konarskiego i Terebeckiego
Zwycięski Sinatra z Budzynia
Chojeńskie podatki
Burmistrz może kupić mieszkanie
Salus chce budować przychodnię
O dziejach Czartoryi
Wielka Grabież w Dolinie Miłości
Listy po referendum w Chojnie
Sport

Szelążek za Konarskiego i Terebeckiego

Nowy powiatowy radny - leśniczy z Brwic Andrzej Szelążek
Podczas sesji Rady Powiatu 1 października przegłosowano uchwałę o wygaśnięciu mandatu radnego Wojciecha Konarskiego, który jest też starostą. Wcześniej w pisemnym oświadczeniu zrzekł się on mandatu na rzecz Andrzeja Szelążka, czyli osoby, która w czasie wyborów w 2010 roku w okręgu wyborczym nr 3 na liście Inicjatywy Samorządowej znalazła się na kolejnym miejscu po Konarskim pod względem liczby głosów. Starosta tłumaczył to posunięcie w ten sposób, iż będzie większa możliwość ponownego uaktywnienia się Szelążka, który w poprzedniej kadencji był solidnym i pracowitym członkiem powiatowego samorządu. Na następnej sesji 24 października Andrzej Szelążek złożył przysięgę, przyjmując mandat radnego. Został on ponadto wybrany do komisji rewizyjnej. Wcześniej z członkostwa w niej zrezygnował Sławomir Terebecki.

Zanim dokonała się procedura wyboru, radna Ewa Dudar z Platformy Obywatelskiej postulowała, aby ten punkt porządku obrad przenieść na następną sesję i na komisjach szerzej porozmawiać o uzupełnieniu składu tak ważnej, strategicznej komisji. Zwróciła też uwagę na to, iż jeszcze przed wyborem w projekcie uchwały wpisano już nazwisko radnego Szelążka. Jednak poprawkę o zdjęciu punktu dotyczącego wyboru odrzucono większością głosów. Wiceprzewodnicząca rady Alicja Kordylasińska oświadczyła, iż stosuje się powszechnie taką praktykę, że gdy ktoś rezygnuje z komisji, to na wakujące miejsce wybiera się członka tego samego ugrupowania, a więc w tym przypadku Inicjatywy Samorządowej.

W głosowaniu za wyborem Andrzeja Szelążka opowiedziało się 14 radnych przy 3 głosach przeciwnych i 2 wstrzymujących się.
(tw)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska