Transodra Online
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 44 z dnia 29.10.2013

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Mamy liderkę Pomorza
Budżet obywatelski podzielony
Skąd brać uczniów?
Szelążek za Konarskiego i Terebeckiego
Zwycięski Sinatra z Budzynia
Chojeńskie podatki
Burmistrz może kupić mieszkanie
Salus chce budować przychodnię
O dziejach Czartoryi
Wielka Grabież w Dolinie Miłości
Listy po referendum w Chojnie
Sport

Chojeńskie podatki

Chojeńscy radni 24 października uchwalili gminne podatki na 2014 rok. Podatek rolny wzbudził znów najwięcej dyskusji. W tym roku obowiązuje do jego wyliczenia 63 zł za kwintal żyta. Górny możliwy pułap, wyliczony przez GUS jako średnia cena z trzech kwartałów, wynosił 75,86 zł. Teraz zmieniły się zasady wyliczania średniej, bo GUS uwzględnia cenę aż z 11 kwartałów poprzedzających rok 2014. Dało to 69,28 zł. Burmistrz Adam Fedorowicz zaproponował w projekcie uchwały 60 zł, a potem wniósł autopoprawkę: 59 zł. Skarbnik Agnieszka Górska wyliczyła, że ta złotówka różnicy zuboży budżet gminy o 75 tys., więc burmistrz wrócił do 60 zł. Jednak na sesji radny Radosław Stec powiedział, że powinno się przegłosować obie propozycje. Większość radnych (7) wybrała 59 zł, ustalając w ten sposób ostateczną kwotę. Czterech było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Podatki od nieruchomości jednogłośnie pozostawiono na poziomie tegorocznym. Tak więc w 2014 roku od 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych zapłacimy 0,70 zł, od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 20 zł/m kw., a od gruntów pod działalność gospodarczą 0,75 zł/m kw.

Podatek od środków transportowych radni obniżyli o 200 zł w stosunku do stawek tegorocznych.
(rr)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska