Dzisiaj jest niedziela, 07 czerwca 2020 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 40 z dnia 06.10.2015

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Napady w przygranicznym Osinowie
Most przez cztery dni zamknięty
Nie chcemy pomagać nawet Polakom
Kongres Kobiet w Gryfinie
Po butelce na głowę
Bank nie dał kredytu
Bez solarów i bez pieniędzy
Cedyńskie finanse na półmetku
Festiwal CeDynia na Okrągło
Śmieciowiska w centrum miasta
Barwna tradycja
W piątek otwarcie galerii w Trzcińsku
Dyrektor Nowicka nie zgadza się z zarzutami
Sport

Cedyńskie finanse na półmetku

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Cedynia za pierwsze półrocze przedstawiła na sesji Rady Miejskiej 30 września skarbniczka Magdalena Krupińska. Dochody wyniosły 9,440 mln zł, co stanowi dokładnie połowę kwoty zaplanowanej na cały rok. Najwięcej, bo 2,973 mln (31,5 proc.) pochodziło z podatków, a 2,609 mln (28 proc.) z subwencji (głównie oświatowej). Do końca czerwca wydano 8,834 mln, realizując 48,8 proc. rocznego planu. Jedna trzecia wydatków to oświata, a jedna czwarta administracja publiczna, zaś pomoc społeczna 18 proc., kultura 7 proc. Dochody bieżące były o 717 tys. większe niż wydatki bieżące, czyli tyle wynosi nadwyżka operacyjna – najważniejszy obecnie wskaźnik finansowy gmin i powiatów.

Na sesji radni jednogłośnie uchwalili przyznanie powiatowi dotacji na współfinansowanie remontu dwóch dróg powiatowych: 60 tys. na ul. Chrobrego i 40 tys. na chodnik przy ul. Kościuszki. Również jednogłośnie przyznano dotacje na remonty dwóch kościołów: 57 tys. dla Czachowa i 27 tys. dla Starej Rudnicy.

Radny Zenon Pikuła złożył interpelację w sprawie drogi powiatowej z Lubiechowa Dolnego do Krajnika Górnego. Pobocza są tam tak zniszczone, że samochody ledwo mogą się wyminąć. Jak zaznaczył radny, jeździ tamtędy wiele pojazdów, bo to najkrótsza trasa z Cedyni i okolic do Szczecina (przez Krajnik Dolny i dalej przez Niemcy).
(rr)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska