Transodra Online
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 46 z dnia 14.11.2017

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Amok hunwejbinów?
Bociany rozdane
Szkoły zjadają Trzcińsko
Wkrótce nowy Rocznik
Tysiącletnia klamra sąsiedztwa
Różnorodność jest wspaniała
Biegiem do niepodległości
Sport

Różnorodność jest wspaniała

Wernisaż polsko-niemieckiej objazdowej wystawy twórczości osób niepełnosprawnych z Templina, Chojny, Prenzlau, Schwedt i Szczecina pt. „Różnorodność jest wspaniała” odbędzie się 22 listopada (środa) o godz. 10 w sali widowiskowej Centrum Kultury w Chojnie. Prace oglądać będzie można do 24 listopada w godz. 10-17.

Hasło wystawy brzmi „To jestem ja, to potrafię”. Jest ona owocem trwającej od 2004 roku współpracy między Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Chojnie a Szkołą Wsparcia dla Upośledzonych Umysłowo w Prenzlau (pięć lat temu przemianowanej na Szkołę Życia Uckermark). Celem współpracy jest integracja dzieci i młodzieży ze szkół specjalnych z terenów przygranicznych. Obejmuje m.in. wspólne imprezy sportowe, kulinarne, plastyczno-techniczne, muzyczne, fotograficzne. Pierwszym owocem był kalendarz na 2007 rok, w którym uczniowie z Chojny wykorzystali wizerunki zabytków Prenzlau, a ich niemieccy partnerzy - nasze zabytki. Pieniądze ze sprzedaży kalendarzy przeznaczono na kolejne wspólne przedsięwzięcia. Razem świętowany jest Dzień Dziecka, m.in. w Penkunie, Templinie i Neubrandenburgu. Co roku w ośrodku w Chojnie organizowane są polsko-niemieckie warsztaty bożonarodzeniowe i wielkanocne.

Koordynatorami współpracy polsko-niemieckiej w SOSW są: Barbara Młynarczyk, Lidia Trocińska i Michał Ignar. Wystawa zostanie zorganizowana dzięki wsparciu finansowemu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
(rr)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska