Dzisiaj jest środa, 19 lutego 2020 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 02 z dnia 08.01.2019

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
W niedzielę Finał WOŚP
Komisja rewizyjna znów gorąca
Nowy prezes PUK-u
Jak odmieniać nazwiska?
Przeciwpowodziowy sprzęt dla strażaków
Do wzięcia są pieniądze na zabytki
Sport

Komisja rewizyjna znów gorąca

W Radzie Gminy w Widuchowej już w poprzednich kadencjach były problemy z wyłonieniem składu komisji rewizyjnej. Prawo wymaga, by byli w niej przedstawiciele wszystkich klubów radnych, w tym opozycyjnego. Ale konkretne, imienne kandydatury muszą przejść przez głosowanie, a głosować można nie tylko za. Co zrobić, gdy kandydat nie uzyskuje koniecznej liczby głosów?

Radna Jadwiga Hasiuk
Tak właśnie ponownie jest w Widuchowej. Na pierwszej w nowej kadencji sesji 21 listopada opozycja zgłosiła do rewizyjnej Jadwigę Hasiuk z klubu Nasza Gmina, jednak jej kandydatura przepadła w głosowaniu. Podobnie stało się z kandydaturą Łukasza Mańkowskiego do komisji skarg, wniosków i petycji. W związku z tym wojewoda 6 grudnia powiadomił Radę Gminy o wszczęciu postępowania nadzorczego. „W sytuacji odrzucenia kandydatury jednego z członków klubu radnych podjęcie uchwały jest niedopuszczalne” – napisała dyrektorka Wydziału Prawnego Małgorzata Nej-Kanarek.

Oznaczało to zapowiedź unieważnienia obu uchwał o powołaniu tych komisji. Dlatego władze gminy uznały uchwały za niebyłe i na następnej sesji 20 grudnia ponownie wprowadzono do porządku obrad stosowne projekty. Ale sytuacja się powtórzyła. W imieniu opozycyjnego klubu Maria Markowicz zgłosiła do rewizyjnej ponownie Jadwigę Hasiuk. Uzasadniała, że to radna z 14-letnim stażem i kierowała tą komisją już w poprzedniej kadencji. Jednak głosowało za nią jedynie czworo członków klubu Nasza Gmina. 9 osób było przeciw, a wstrzymał się Zbigniew Pałka. Pozostali kandydaci (Małgorzata Łęczewska, Zbigniew Pałka, Jan Rębacz i Agnieszka Szefler) dostali komplet 14 głosów (tylu radnych obecnych było na sesji). Prowadzący obrady Janusz Kulka oznajmił, że w związku z brakiem pełnego składu uchwała tego dnia nie będzie procedowana (bo wojewoda by ją uchylił).

Identycznie było przy próbie powołania komisji skarg. Jadwiga Hasiuk zgłosiła Marię Markowicz, lecz wynik głosowania był identyczny: 4 za, 9 przeciw, 1 wstrzymujący się. Komplet głosów uzyskała pozostała czwórka: Kamila Grzybowska, Grzegorz Gunia, Bogusława Siebert i Anna Zawadzka.

W rezultacie w Radzie Gminy obie te istotne komisje nadal nie zostały jeszcze powołane.

Sekretarz gminy Andrzej Stachura przekonywał, że jeśli poprzednia kandydatura nie została zaakceptowana, to powinno się zgłosić innego kandydata. Innego zdania była radna Hasiuk, według której w 2010 roku wojewoda zajął stanowisko, iż to klub decyduje, kogo wskazuje na kandydata.
Tekst i fot. Robert Ryss

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska