Dzisiaj jest środa, 21 sierpnia 2019 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 23 z dnia 04.06.2019

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Podział wewnątrz Polski, ale i wewnątrz województw, powiatów, a nawet gmin
Znów wybrana na radną w Niemczech
Jeździć i podziwiać
OSA, która nie żądli
Remont drogi w Krzywinie
Diety jednak w górę
Shrek w teatrze letnim
Sport

Diety jednak w górę

Na początku sesji Rady Miejskiej w Chojnie 30 maja wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały o wysokości diet radnych. Wniosek podpisali wszyscy przybyli na sesję radni (13 osób) poza nieobecną dwójką: Małgorzatą Wójcik i Norbertem Oleśkowem. Uchwałę przyjęto 13 głosami, a więc jednogłośnie.

Jest to ta sama uchwała, którą przyszykowano już na sesję 28 marca, ale w ostatniej chwili burmistrz Barbara Rawecka złożyła wniosek, by wycofać projekt w związku – jak to określiła – z pewnymi wątpliwościami. Radni wtedy jednogłośnie zaakceptowali wycofanie.

Przypomnijmy, że uchwała zmienia zasady naliczania diet, co w praktyce oznacza znaczne podwyżki stawek. Jako podstawę naliczania przyjęto półtorakrotność kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Ta kwota bazowa w bieżącym roku wynosi 1.789,42 zł, a jej półtorakrotność (czyli podstawa wyliczenia diet w Chojnie) 2.684,13 zł. Tak więc radny będący członkiem jednej stałej komisji otrzymywać będzie miesięcznie 27% podstawy naliczania, czyli 725 zł (od stycznia 2016 roku do tej pory było 490 zł). Przewodniczący rady dostanie 50% podstawy, a więc 1.342 zł (dotąd było 1.130 zł), wiceprzewodniczący 38% – 1.020 zł (było 800 zł), podobnie jak przewodniczący stałej komisji. Członek dwóch komisji otrzyma 30% podstawy, czyli 805 zł (było 540 zł).

Nowe diety obowiązują od 1 czerwca. Jak oznajmił przewodniczący rady Radosław Karwan, jest to powrót do stawek sprzed programu naprawczego (ten oszczędnościowy dokument został uchwalony jesienią 2015 roku i obowiązywał przez dwa następne lata).

Radna Beata Malecka zaproponowała, by również sołtysom przywrócić diety sprzed programu naprawczego (czyli podwyższyć z 330 zł do 380). Burmistrz Rawecka odparła, że taki projekt jest przygotowywany.
(rr)

do góry
2019 ©  Gazeta Chojeńska