Dzisiaj jest wtorek, 29 września 2020 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 26 z dnia 25.06.2019

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Kolejny krok w stronę ożywienia mostu
Unia nie zgadza się na opłaty
Ostrzeżenie dla oszustów-trucicieli
Absolutoria w powiecie i w Moryniu
Migawki z Dni Cedyni
Jarmark Widuchowski nad Odrą i nie tylko
Trzcińskie Spotkania z Historią
Sport

Absolutoria w powiecie i w Moryniu

Starosta Wojciech Konarski
Starosta gryfiński Wojciech Konarski na sesji Rady Powiatu 18 czerwca, po przedstawieniu raportu o stanie powiatu, otrzymał wotum zaufania. Głosowano za tym 14 radnych, nikt nie był przeciw, a 6 osób wstrzymało się od głosu: z listy PiS (Bartosz Biegus, Joanna Kostrzewa, Tomasz Mirakowski i Zbigniew Szmaja) oraz z listy SLD (Wojciech Długoborski i Michał Kozakiewicz). Absolutorium udzielono staroście również 14 głosami przy 4 wstrzymujących się. Sprawozdania z wykonania budżetu zatwierdzono 16 głosami przy 2 wstrzymujących się.
Ubiegłoroczne dochody powiatu zrealizowano w 100,3% (87,582 mln zł), w tym bieżące w 101% (82,906 mln) i majątkowe w 89,9% (4,677 mln). Wydatki wykonano w 94,2% (85,551 mln), w tym bieżące w 94,8% (73,749 mln) i majątkowe w 90,6% (11,802 mln, z czego na drogi wydano 6,629 mln). Dług na koniec grudnia wyniósł 7,670 mln.

Na sesję przybył świeżo zaprzysiężony gryfiński poseł na sejm Rafał Mucha. Przypomnijmy, że zastąpił on Joachima Brudzińskiego, który zdobył mandat do Parlamentu Europejskiego. Poseł zadeklarował pomoc dla powiatu, podobnie jak nazajutrz dla gminy Moryń na sesji tamtejszej Rady Miejskiej. Tu też przeprowadzono sesję absolutoryjną. Burmistrz Józef Piątek może być usatysfakcjonowany, bo wszyscy z 13 uczestniczących radnych zagłosowali zarówno za udzieleniem mu wotum zaufania, jak i absolutorium, a jednogłośnie przyjęto też sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu.

Burmistrz Morynia Józef Piątek dziękuje za absolutorium

Moryńskie dochody w 2018 roku wykonano w 97,4% (17,322 mln), w tym bieżące w 98,2% (16,623 mln). Wydatki zrealizowano w 92,4% (17,005 mln), z czego bieżące w 95,2% (15,438 mln) i majątkowe w 71,3% (1,567 mln). Wydano m.in. 528 tys. na przebiegającą przez gminę rowerową Trasę Pojezierzy Zachodnich i 144 tys. na przebudowę szatni i zagospodarowanie stadionu w Witnicy. Zadłużenie na koniec 2018 roku wyniosło 3,471 mln. Jak stwierdzono w sprawozdaniu budżetowym, „najpoważniejszą trudnością przy realizacji zamierzeń inwestycyjnych, którą można od niedawna obserwować, jest brak oferentów w organizowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego”. Tak się stało aż sześciokrotnie przy planowanej budowie targowiska miejskiego, wskutek czego nie wydano na ten cel ani złotówki z zaplanowanej kwoty 325 tysięcy.


W głosowaniu nad absolutorium dla wójt Widuchowej Anny Kusy-Kłos 14 czerwca radne Maria Markowicz i Agnieszka Smętek były przeciw, a nie - jak napisaliśmy w poprzednim numerze - wstrzymały się. Za pomyłkę przepraszamy.
(tekst i fot. rr)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska