Dzisiaj jest wtorek, 29 września 2020 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 27 z dnia 02.07.2019

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Groźny pożar
Już po absolutoriach i tylko w Gryfinie negatywnie
Pieniądze na łódź dla strażaków
Dużo wojów i kramów
Nowa palisada
Celińska i Trupięgi
Zostały mu niespełna trzy kilogramy życia
Sport

Już po absolutoriach i tylko w Gryfinie negatywnie

Do końca czerwca samorządy terytorialne miały obowiązek ostatecznie rozliczyć się za ubiegły rok, rozpatrując uchwały w sprawie udzielenia burmistrzom, wójtom i starostom absolutoriów za wykonanie budżetu. Jak zwykle w pierwszym roku nowej kadencji, rozliczenie dotyczyło w praktyce ostatniego roku władz poprzedniej kadencji. Jak już informowaliśmy, nowością były głosowania nad udzieleniem tym osobom wotów zaufania po przedstawieniu przez nich raportów o stanie gminy czy powiatu.
W poprzednich wydaniach relacjonowaliśmy absolutoryjne sesje w Cedyni, Mieszkowicach, Widuchowej, Moryniu i w powiecie. Dziś informacje z ostatnich gmin.


Mieczysław Sawaryn
Gryfino
Gryfino to jedyna gmina w naszym powiecie, w której radni nie udzielili burmistrzowi absolutorium. Mieczysław Sawaryn rządzi tu, nie dysponując większością w Radzie Miejskiej. Na sesji 27 czerwca za jego pozytywną oceną głosowało tylko 8 radnych (na 19 obecnych na sali): Roland Adamiak, Elżbieta Kasprzyk, Marcin Para, Marcin Pazik, Roman Polański, Władysław Sobczak, Zenon Trzepacz i Piotr Zwoliński. Przeciw było również 8: Rafał Guga, Jerzy Piasecki, Magdalena Pieczyńska, Maciej Puzik, Marek Sanecki, Andrzej Urbański, Małgorzata Wisińska i Jolanta Witowska (czyli cały klub Koalicji Obywatelskiej). Troje wstrzymało się: Wanda Hołub, Robert Jonasik i Piotr Romanicz.
Burmistrz Sawaryn nie otrzymał również wotum zaufania. Co prawda 9 radnych było za, a przeciw 8, ale przepisy wymagają (podobnie jak przy absolutorium) bezwzględnej większości, która w 21-osobowej radzie wynosi co najmniej 11 osób. Sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu i sprawozdanie finansowe za ten okres zatwierdzono 10 głosami. Nikt nie był przeciw, a 9 osób wstrzymało się.
Jak podkreślił lider opozycji Andrzej Urbański, to rada jest organem stanowiącym, a burmistrz wykonawczym, a tymczasem nie współpracuje on z radnymi, choć deklarował to na początku kadencji. Burmistrz Sawaryn wyraził smutek i zdziwienie, że wcześniej członkowie komisji rewizyjnej byli za absolutorium (podobnie jak potem Regionalna Izba Obrachunkowa), a na sesji zmienili zdanie.
Gmina Gryfino na koniec 2018 roku swe dochody zrealizowała w 99,2% (152,752 mln zł), w tym bieżące 99,6% (145,081 mln) i majątkowe 92,3% (7,670 mln). Wydatki udało się wykonać w 97,8% (151,132 mln), z czego bieżące w 97,8% (131,475 mln) i majątkowe w 97,2% (19,657 mln). Większe inwestycje to przede wszystkim remonty gminnych dróg, na co wydano 12,316 mln. Na koniec grudnia zadłużenie wyniosło 42,061 mln, na co składa się aż ponad 38 mln bankowych kredytów na spłatę deficytów budżetowych i zobowiązań z lat 2010-12.

Barbara Rawecka
Chojna
Burmistrz Barbara Rawecka na sesji Rady Miejskiej 27 czerwca otrzymała jednogłośnie absolutorium. Głosowało za tym 14 radnych (nieobecny był jedynie Norbert Oleśków). Taki sam wynik padł w głosowaniu nad wotum zaufania i przy zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.
Chojeńskie dochody w 2018 roku zrealizowano w 102,7% (59,826 mln), w tym bieżące w 102,9% (55,480 mln) i majątkowe w 100,1% (4,346 mln). Wydatki wykonano w 96,3% (55,869 mln), z czego bieżące w 96,2% (50,587 mln), a majątkowe w 97,1% (5,283 mln). Na tę ostatnią liczbę składają się m.in.: 1,213 mln (w tym 868 tys. dotacji z MSWiA) na modernizację drogi z Zatoni Dolnej do Krajnika Dolnego, 437 tys. na udział gminy w budowie ścieżki rowerowej z Trzcińska przez Jelenin i Godków do Siekierek, 420 tys. (w tym 299 tys. dotacji z MKiDN) na remont odcinka murów miejskich za kościołem św. Trójcy, 344 tys. (w tym 165 tys. z PROW) na czwarty etap budowy przydomowych oczyszczalni, 311 tys. na dalsze uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe między ul. Żwirki i Wigury, Narciarską i Odrzańską, 298 tys. wkładu własnego na budowę remizy w Nawodnej. Zadłużenie na koniec grudnia wyniosło 11,131 mln zł.
Burmistrz Rawecka oznajmiła, że raport o stanie gminy nie jest jeszcze doskonały, bo sporządzano go w tym roku dopiero po raz pierwszy, gdyż wcześniej przepisy tego nie przewidywały. Po głosowaniu nad absolutorium powiedziała, że podziękowania należą się skarbniczce gminy Agnieszce Górskiej.

Arkadiusz Augustyniak
Banie
Również jednogłośnie otrzymał absolutorium wójt Bań Arkadiusz Augustyniak. 27 czerwca głosowało za tym 13 obecnych na sesji radnych. Podobnie było przy udzieleniu wotum zaufania. Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 27,300 mln zł, co stanowi 89,9% planu, z tego bieżące 27,147 mln (99,7%) i majątkowe 153 tys. zł (4,85% planu). Wydatki wyniosły 27,514 mln (93,5%), w tym bieżące 24,672 mln (96,8%) i majątkowe 2,842 mln (71,79%). Planowana nadwyżka budżetowa nie została wykonana, a budżet został zakończony deficytem w wysokości 214 tys. zł. Zadłużenie na koniec grudnia wyniosło 3,211 mln zł.
Marzena Grzywińska
Stare Czarnowo
Dwa dni wcześniej jednogłośnie absolutorium otrzymała wójt Starego Czarnowa Marzena Grzywińska. Opowiedziało się za tym 13 obecnych na sali radnych. Ostateczne dochody w 2018 roku wyniosły 19,497 mln zł (czyli 101,7% planowanej pierwotnie kwoty), w tym bieżące 18,413 mln (103,9%) i majątkowe 1,083 mln (74,8%). Wydatki zamknęły się sumą 21,176 mln zł (88,4% planu), z czego bieżące 15,652 mln (93,5%) i majątkowe 5,524 mln (76,5%). Zadłużenie wyniosło 3,833 mln zł.


Bartłomiej Wróbel
Trzcińsko-Zdrój
Trzcińsko-Zdrój, jako ostatnia gmina w powiecie, zajęło się absolutorium na sesji 28 czerwca. Tu też burmistrz Bartłomiej Wróbel otrzymał je jednogłośnie (przy 13 obecnych radnych). Tak samo głosowano nad wotum zaufania i zatwierdzeniem sprawozdania z wykonania budżetu. Dochody w 2018 roku osiągnęły 22,049 mln (97,0% planu), w tym bieżące 21,641 mln (98,8%) i majątkowe 408 tys. (49,2%). Wydatki zrealizowano w wysokości 22,411 mln (94,1%), w tym bieżące 21,653 mln (96,5%) i majątkowe 758 tys. (55,1% planu). Dług na koniec grudnia to 7,200 mln zł.
- Zostają cztery szkoły, choć nas na to nie stać. Dlatego stoimy przed decyzją podniesienia podatków - oznajmił na sesji burmistrz Wróbel. Przypomnijmy, że władze tej bardzo słabej finansowo gminy zamierzały przekształcić w placówki filialne dwie małe szkółki w Gogolicach i Stołecznej, by obniżyć koszty utrzymania oświaty, które pochłonęły w ub. roku ponad 36 proc. wszystkich wydatków. Jednak nie zgodziło się Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty, a zażalenie gminy zostało odrzucone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (sprawę będzie jeszcze rozpatrywać Naczelny Sąd Administracyjny). Burmistrz przedstawił końcowe wyniki nauczania szkół podstawowych. W porównaniu z placówkami w Trzcińsku i Góralicach uczniowie z Gogolic i Stołecznej osiągnęli wyraźnie niższe wyniki, szczególnie z matematyki. Obecna na sesji nauczycielka z SP Gogolice Lidia Karpińska odparła, że powodem jest niższy komfort pracy w jej placówce i w Stołecznej.
Tekst i fot. Robert Ryss

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska