Dzisiaj jest wtorek, 11 sierpnia 2020 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 28 z dnia 09.07.2019

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Szpitale szukają rozwiązań
Dach przed ostatnim etapem wymiany
Laureaci „Grantów sołeckich”
Zmiana dyrektorki
Chojeńskie Lato Kulturalne
Piknik i zbiórka dla Ilony
Załoga Sebastianka dziękuje
Sport

Szpitale szukają rozwiązań

List intencyjny z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie Pawłem Bakunem podpisali 3 lipca w imieniu Zarządu Powiatu Gryfińskiego starosta Wojciech Konarski i wicestarosta Ewa Dudar.
Dokument ten stanowi deklarację woli porozumienia określającego zakres usług medycznych świadczonych dla mieszkańców naszego powiatu przez Szpital Powiatowy w Gryfinie i Szpital MSWiA w Szczecinie. Chodzi też o określenie kierunków współpracy i jej formy organizacyjnej.

Dokument podpisują: dyrektor Paweł Bakun (z prawej),
starosta Wojciech Konarski i wicestarosta Ewa Dudar

Co ze szpitalem w Dębnie?
Nasi mieszkańcy - oprócz szpitala w Gryfinie - korzystają też często ze szpitala w niedalekim Dębnie. Głośnio było w ostatnich miesiącach o jego poważnych problemach finansowych, zadłużeniu i groźbie likwidacji (podobnie jak gryfiński, działa on jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). W kwietniu zarząd placówki zwrócił się do mieszkańców powiatu myśliborskiego z apelem o pomoc finansową. „Pieniądze potrzebne są na zakup leków, materiałów opatrunkowych, żywności, środków czystości, pranie, wodę, energię elektryczną, transport chorych oraz na badania laboratoryjne. Szpital wyczerpał już wszelkie inne możliwości pozyskania pieniędzy na wyżej wymienione potrzeby. (...) Bez wsparcia finansowego wszystkich ludzi dobrej woli mieszkańcy miasta i gminy Dębno, powiatu myśliborskiego oraz powiatów i gmin ościennych będą szpitala pozbawieni. Zadłużenie szpitala to problem wieloletni i nie dotyczy wyłącznie naszego szpitala, lecz wszystkich szpitali powiatowych. Raz zlikwidowany szpital już nigdy nie powstanie na nowo a możliwe, że leczyć tu będzie podmiot prywatny i to tylko pacjentów których leczenie będzie się opłacać oraz tych których będzie na to stać” – czytamy w apelu.
70 procent udziałów w spółce posiada powiat myśliborski, a 30 gmina Dębno, która zamierza stać się większościowym udziałowcem, co ma zmniejszyć zadłużenie placówki. Na sesji Rady Miejskiej 27 czerwca rozpatrywano kilka wariantów projektu uchwały w sprawie upoważnienia burmistrza do nabycia przez gminę udziałów. Za przejęciem 85 procent (i pozostawieniem powiatowi 15) opowiedział się tylko jeden radny. Głosami 8 do 3 (przy 3 wstrzymujących się) odrzucono też warianty 80% do 20% i 70% do 30%. Natomiast 10 głosami (przy 1 przeciwnym i 3 wstrzymujących się) zaakceptowano wariant 60% do 40%, a całą uchwałę tej treści przyjęto jednogłośnie.
Jednak starostwo liczyło, że gmina będzie miała 80 procent. Dużo też zależy od porozumienia w sprawie zmniejszenia zadłużenia, które sięga 9 mln zł.

W poprzednich miesiącach chęć przejęcia szpitala wyrażał holding Grupa Nowy Szpital, posiadający już 10 lecznic. Ale warunkiem jest wcześniejsza spłata długu.
(rr, fot. starostwo)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska