Dzisiaj jest niedziela, 07 czerwca 2020 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 40 z dnia 01.10.2019

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Szansa na unijne pieniądze!
Chcą łączyć instytucje
Wprowadzenie do historii chojeńskich Żydów
Nieziemskie i ziemskie atrakcje
Zielona nie do poznania
Sport

Szansa na unijne pieniądze!


Lokalna Grupa Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich (DIROW) zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 („Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”) w trzech zakresach.

1. Podejmowanie działalności gospodarczej oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operację. Forma wsparcia: płatność zryczałtowana – premia (100 000 zł na operację). Limit środków w ramach naboru: 1 000 000 zł.

2. Rozwój działalności gospodarczej oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operację. Forma wsparcia: do 70% kosztów kwalifikowalnych dla podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, do której stosuję się przepisy z ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Limit środków w ramach naboru: 1 154 000 zł.

3. Zachowanie dziedzictwa lokalnego. Wsparcie jest udzielane w formie refundacji:
* do 63,63% kosztów kwalifikowalnych dla jednostek sektora finansów publicznych,
* do 100% kosztów kwalifikowalnych dla podmiotów niewykonujących działalności gospodarczej i dla organizacji pozarządowych,
* do 70% kosztów kwalifikowalnych dla podmiotów wykonujących działalność gospodarczą.
Limit środków w ramach naboru: 633 084 zł.

Wnioski można składać od 4 do 18 października w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich, Gryfino, ul. Flisacza 4c od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska