Dzisiaj jest wtorek, 22 czerwca 2021 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 45 z dnia 05.11.2019

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Nie żyje Lech Dradrach
Drakońskie opłaty za niesegregowanie śmieci
Nominacje do Bocianów już znane
Jubileusz Jesiennej Sceny Tańca
Nie ma już MCTKiS
Sport

Drakońskie opłaty za niesegregowanie śmieci

W lipcu polski parlament przyjął ustawę, zgodnie z którą wszyscy właściciele nieruchomości mają obowiązek gromadzenia i wyrzucania śmieci w sposób selektywny (czyli rozdzielając plastik, szkło, papier itd.). Gdy okaże się, że obowiązek ten nie jest wypełniany, naliczona ma być opłata podwyższona w wysokości nie niższej niż dwukrotność standardowej stawki i nie wyższej od jej czterokrotności.


Rada Miejska Chojny 7 listopada ma zająć się projektem uchwały (ten numer gazety zamykaliśmy przed obradami), zgodnie z którą opłata za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy ma od 1 stycznia 2020 roku wynosić 19,50 zł od osoby za śmieci selekcjonowane, a w przypadku nieselekcjonowania aż 58,50 zł. Obecnie stawki te wynoszą 16 i 20 zł.

Jak już informowaliśmy, w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Dolnej Odry (z naszego powiatu są to: Banie, Cedynia, Moryń, Stare Czarnowo i do końca bieżącego roku Widuchowa) od 1 stycznia opłata za śmieci wyliczana będzie nie – jak obecnie – od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, ale na podstawie zużycia wody. W gospodarstwach selekcjonujących śmieci miesięczna stawka liczona od metra sześciennego wody wyniesie 7,10 zł, a w nieselekcjonujących 28,40 zł. Budynki jednorodzinne kompostujące bioodpady w przydomowym kompostowniku skorzystają z 40-groszowej obniżki za każdy kubik wody.


Jak widać, tendencją jest zwiększanie różnicy w opłacie za śmieci selekcjonowane i nieselekcjonowane, co ma zachęcić do segregowania odpadów. Jednak od lat gminy borykają się z większym problemem niż nieselekcjonowanie: spora część mieszkańców w ogóle nie płaci albo zalega z opłatami, a egzekwowanie należności jest mało skuteczne. Poprzednia podwyżka w gminie Chojna nastąpiła 1 lutego bieżącego roku: z 14 na 16 zł za śmieci segregowane i z 17 do 20 zł za zmieszane. Przed głosowaniem nad uchwałą radny Norbert Oleśków powiedział: – Dużo osób nie płaci i słaba jest ściągalność. Najłatwiej jest pokryć to z kieszeni podatnika zamiast uszczelnić system.
(rr)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska