Dzisiaj jest wtorek, 29 września 2020 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 46 z dnia 12.11.2019

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
A mur runął...
Historia, pionierzy i patriotyczne pieśni
Jednogłośnie za opłatami
Kończą dach
Miliony dla Morynia
Kamień z brukiem
„Piękna i Bestia” dla polskich i niemieckich dzieci
Sport

Jednogłośnie za opłatami

Tak jak zapowiadaliśmy, Rada Miejska Chojny na sesji 7 listopada uchwaliła na terenie gminy nowe opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Od 1 stycznia 2020 roku płacić się tu będzie miesięcznie 19,50 zł od osoby. Chodzi o śmieci selekcjonowane, a w przypadku stwierdzenia nieselekcjonowania 58,50 zł (czyli trzykrotność). Obecnie mieszkańcy płacą 16 zł od osoby za odpady segregowane, a 20 zł za zmieszane.

Na sesji insp. Danuta Walusz z Urzędu Miejskiego przypomniała, że w związku z lipcową zmianą przez parlament ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wszyscy właściciele nieruchomości mają obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny. Gdy obowiązek ten nie jest wypełniany, naliczona będzie opłata podwyższona w wysokości nie niższej niż dwukrotność standardowej stawki i nie wyższej od jej czterokrotności. Będzie to więc rodzaj kary za niedopełnianie obowiązku, bo formalnie przestaje w ogóle istnieć stawka za śmieci zmieszane.

Burmistrz Barbara Rawecka poinformowała, że w 2017 roku gmina do wywozu śmieci musiała dopłacić 146 tys. zł, gdyż koszty nie bilansowały się z opłatami wpływającymi od mieszkańców. W 2018 było to już 200 tys. zł, a w bieżącym będzie ok. 320 tys. zł. Zgodnie z prawem gmina nie może na śmieciach zarabiać, ale nie powinna też dopłacać. Jak zaznaczyła burmistrz, te dopłaty to są pieniądze wszystkich podatników. Nowe przepisy mają bardziej zmotywować mieszkańców do segregowania, bo w ostatnich latach nie było tu postępu.
Zaległości mieszkańców w opłatach wynoszą na październik 173 tys. zł. Cały czas trwają postępowania w tej sprawie i zaległości się zmniejszyły, bo system jest uszczelniany. W rezultacie wpłynęło kilkadziesiąt deklaracji od osób dotąd niepłacących czy nawet nieposiadających pojemników.

B. Rawecka oznajmiła też, że 10 miesięcy temu gmina zaproponowała wszystkim wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym bezpłatne użyczenie terenu, na którym można postawić mieszczące pojemniki zamykane boksy, ale pod warunkiem ich wybudowania. Uniemożliwiłoby to podrzucanie śmieci przez osoby z zewnątrz. Jeżeli wspólnoty czy spółdzielnie nie postawią boksów, wówczas gmina będzie im odpłatnie dzierżawić te tereny. Parę takich boksów już w Chojnie powstało. Przy posesjach, w których są też mieszkania należące do gminy, pokrywa ona część kosztów.

Radni mieli sporo pytań przed głosowaniem, ale ostatecznie uchwałę o nowych opłatach przyjęto jednogłośnie.
(rr)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska