Dzisiaj jest wtorek, 29 września 2020 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 46 z dnia 12.11.2019

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
A mur runął...
Historia, pionierzy i patriotyczne pieśni
Jednogłośnie za opłatami
Kończą dach
Miliony dla Morynia
Kamień z brukiem
„Piękna i Bestia” dla polskich i niemieckich dzieci
Sport

Miliony dla Morynia

Inwestycje, które w ostatnim czasie uzyskały zewnętrzne dofinansowanie, wyliczył na sesji Rady Miejskiej Morynia 4 listopada burmistrz tej gminy Józef Piątek.

Oto projekty, które otrzymały dofinansowanie:
1. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w Moryniu. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 wynosi 3,352 mln zł. Umowę na realizację robót budowlanych podpisano 30 września, a jej wartość wynosi 5,7 mln. Termin realizacji upływa 15 listopada przyszłego roku. W ub. tygodniu wybierano inspektora nadzoru.
2. Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w moryńskiej aglomeracji (1,442 mln zł dofinansowania z RPO, a szacowany koszt wynosi 2,185 mln).
3. Adaptacja budynku poszkolnego w Witnicy na Wiejskie Centrum Kultury (995 tys. dofinansowania z RPO). 28 października otwarto trzy zgłoszone oferty w przetargu nieograniczonym, a najniższa opiewa na 972 tys. Termin realizacji: do 15 listopada 2020 r. Pozostałe koszty obejmują zakup wyposażenia (100 tys.) i nadzór inwestorski (28 tys.).

Budynek dawnej szkoły w Witnicy będzie Wiejskim Centrum Kultury

4. „Kuźnia Talentów” – adaptacja budynku dawnej kuźni na pracownię warsztatów rękodzielniczych wraz z przystosowaniem sąsiedniego budynku dawnej remizy na pomieszczenie magazynowe z częścią wystawienniczą. 30 września wniosek został wybrany do dofinansowania w ramach RPO w kwocie 389 tys. zł przy całkowitej wartości 528 tys.
5. Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu – ta inwestycja dostała 206,5 tys. zł dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a wartość umowy to 420 tys. Podpisano ją 22 sierpnia po wielu przetargach. Termin realizacji robót upływa 30 czerwca 2020 r.
6. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Objezierzu (100 tys. zł dofinansowania z PROW). Zrealizowano pierwszy etap, czyli remont obiektu (wartość umowy z wykonawcą to 117 tys.). W drugim etapie zakupione zostanie za ponad 30 tys. wyposażenie, co ma być sfinalizowane w grudniu.
7. Przebudowa drogi gminnej w Moryniu (101 tys. dofinansowania z PROW). 11 października rozstrzygnięto przetarg, na który wpłynęła jedna oferta na kwotę 166 tys. Prace mają zakończyć się do 31 grudnia br.
8. Remont trzech odcinków XIV-wiecznych murów obronnych w Moryniu o łącznej długości 130 m. Stan techniczny odcinka nr 3 o długości 12,75 m grozi w jednym miejscu zawaleniem. Zadanie zyskało 240 tys. dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona zabytków”. Wartość robót budowlanych to 247 tys.

Moryń imponuje wielu innym gminom wyglądem swych średniowiecznych murów obronnych. I dba o nie nadal.


Ogólna wartość tych wszystkich zadań wynosi 10,588 mln zł, a wysokość przyznanego dofinansowania to 6,825 mln.


Sławomir Jasek
Kilka moryńskich projektów jest obecnie w trakcie oceny. Oto one.
1. Poprawa jakości powietrza w gminie. Projekt złożono do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Wartość to 211 tys. i tyle też wynosi wnioskowane dofinansowanie.
2. Budowa systemu oczyszczania ścieków w sołectwie Bielin (w ramach PROW). Wartość: 2,065 mln, wnioskowane dofinansowanie: 1,068 mln.
3. Przebudowa ul. Jaśminowej w Moryniu w celu m.in. poprawy warunków inwestycyjnych. Projekt złożono w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość: 755 tys., dofinansowanie: od 50 do 80 procent (ostateczna wysokość określona będzie na liście zatwierdzonej przez prezesa Rady Ministrów).
4. Remont południowej części murów obronnych w Moryniu o łącznej długości 562 m, której stan techniczny na wielu odcinkach jest bardzo zły, a na jednym grozi zawaleniem. Wniosek złożono w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wartość inwestycji to 1,245 mln, czyli tyle, ile wnioskowane dofinansowanie.

Ogólna wartość tych projektów wynosi 4,276 mln zł, a wysokość wnioskowanego dofinansowania 2,901 mln (przy założeniu minimalnego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych).


Burmistrz Piątek zaznaczył, że przyszły rok będzie więc dla Morynia ważny, ale i trudny, bo każde z tych dotowanych przedsięwzięć wymaga zaplanowania przez gminę finansowego wkładu własnego. Moryńskie władze podkreślają, że tak znaczne wsparcie środkami zewnętrznymi nie byłoby możliwe bez operatywności i skuteczności Sławomira Jaska, pełniącego w Urzędzie Miejskim funkcję kierownika Referatu Inwestycji, Strategii i Rozwoju, a zajmującego się m.in. zarządzaniem projektami.
(tekst i fot. rr)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska