Transodra Online
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 02 z dnia 07.01.2020

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Co się skończyło, a co zaczęło?
W niedzielę gramy w Wielkiej Orkiestrze
Znów unijne środki dla gmin
W sprawie kościoła Mariackiego głos z Hanoweru
Konserwator na emeryturze
Nowa gwiazda. Apokryf
Ile za śmieci?
Nowe gminne budżety
Sport

Nowe gminne budżety

Pod koniec grudnia gminy uchwalały swe budżety na następny rok.


W Chojnie gładko
W Chojnie Rada Miejska zrobiła to 30 grudnia. Dochody zaplanowano na 67,761 mln zł, w tym bieżące 62,903 mln (własne 22,411 mln, dotacje celowe 22,773 mln i subwencje 15,719 mln). Chojna dostanie 9,061 mln subwencji oświatowej, czyli o 557 tys. mniej niż w 2019 roku (pokryje to 46,9 proc. wydatków na oświatę, a w poprzednim roku subwencja pokryła 48,8 proc.; w 2020 roku gmina dołoży do tych zadań 10,265 mln, czyli o ponad 171 tys. więcej niż w 2019). Planowane dochody majątkowe to 4,857 mln, w tym 2,177 mln ze sprzedaży mienia i 2,576 mln z dotacji na inwestycje.
Wydatki przewidziano w wysokości 69,107 mln zł, w tym bieżące 62,818 mln, a majątkowe 6,290 mln – m.in. 978 tys. na rozpoczętą właśnie przebudowę ul. Dojazdowej (prowadzącej z lotniska do ul. Barwickiej), 584 tys. na dalsze uzbrojenie działek mieszkaniowych między ul. Żwirki i Wigury, Odrzańską, Narciarską, 335 tys. na ostatni etap budowy remizy w Nawodnej, 150 tys. na modernizację Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka, 130 tys. na przebudowę drogi do tzw. czworaków w Godkowie, 110 tys. na nową nawierzchnię drogi w Kamiennym Jazie (od kaplicy do mostu na Rurzycy), 90 tys. na klimatyzację w Przedszkolu Miejskim, 80 tys. na ciągi komunikacyjne spółdzielczego osiedla w Grzybnie.
Planowany deficyt w tegorocznym budżecie zaplanowano na 1,347 mln zł.

Uwagi do projektu budżetu miał radny Norbert Oleśków. Stwierdził m.in., że kwota 1,473 mln zł na Centrum Kultury (bez biblioteki) jest horrendalnie wysoka, choć jest to – jak się wyraził – instytucja niewydolna, o czym świadczy niedawny audyt. Ostatecznie w głosowaniu radny wstrzymał się od głosu, a pozostała czternastka poparła budżet.


W Mieszkowicach długie dyskusje
W Mieszkowicach 19 grudnia podczas debaty nad nowym budżetem nie brakowało emocji. Na początku sesji radny Jan Czapliński zgłosił wniosek, by zdjąć ten punkt z porządku obrad. Poparł go Grzegorz Kaczmarek, argumentując, że komisja budżetowa ma wiele wątpliwości. Jednak wniosek poparło tylko sześcioro radnych (Jan Czapliński, Grzegorz Kaczmarek, Lech Maksymowicz, Maria Skowrońska, Maria Spirzak i Marzena Wiese), a pozostała dziewiątka go odrzuciła.
Komisja budżetu zaopiniowała projekt negatywnie i złożyła cztery własne wnioski, dotyczące wstrzymania i przeanalizowania niektórych wydatków. Najdłuższą dyskusję wywołała propozycja wstrzymania wydatków na odbudowę kamienicy przy ul. Słowackiego, zniszczonej pod koniec 2018 roku przez wybuch gazu i pożar. – Na odbudowę tej kamienicy dajemy na 2020 rok ponad 2 mln, ale tak do końca nie wiemy, czy odbudowa będzie nas w całości kosztować 4, 6 czy 10 milionów. Obecnie nas na to nie stać. Jeżeli 4 miliony na 8 rodzin, to dajmy im po pół miliona, wybudują sobie domki jednorodzinne i pewnie będą bardziej zadowoleni – powiedział przewodniczący komisji Grzegorz Kaczmarek. – Ale co z tym zrobić, co tam stoi? W takiej sprawie nie powinniśmy się zastanawiać, bo chodzi o mieszkania, na które czekają ich dawni lokatorzy – stwierdził radny Konstanty Michałowski.
Burmistrz Andrzej Salwa przypomniał, że zlecona przez gminę ekspertyza pozwalała na rozbiórkę ruin kamienicy do piwnic, ale wojewódzka konserwator zabytków zamówiła własną ekspertyzę, zgodnie z którą trzeba zostawić zachowane ściany. Radny Jan Czapliński pytał, czy burmistrz próbował odwołać się od tej decyzji. – To odwlekłoby odbudowę, ale nie brnęlibyśmy w ogromne koszty – uznał.
Ostatecznie poprawkę komisji odrzucono, bo poparło ją 5 radnych przy 8 przeciwnych, a 2 wstrzymało się.
Drugi wniosek dotyczył wydatków na kotłownię gazową w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej. Konkretnie chodziło o to, czy zasadne jest, by instytucjom tym zrobić oddzielne piece. Ten wniosek również nie przeszedł, choć rozkład głosów był bardzo wyrównany (7 za, 7 przeciw i 1 wstrzymujący się).
Kolejny wniosek podważał zasadność rozbudowy przedszkola. Burmistrz przypomniał, że wobec koncepcji wyłączenia z użytkowania budynku szkoły przy ul. Sienkiewicza należałoby przenieść stamtąd oddział przedszkolny do przedszkola, stąd konieczność jego rozbudowy. W dyskusji zaznaczono, że nierealny jest pomysł przeniesienia całego przedszkola na ul. Sienkiewicza, bo budynek się na ten cel nie nadaje. W głosowaniu i ten wniosek odrzucono (2 za, 11 przeciw i 2 wstrzymujące się).
Przeszedł za to czwarty wniosek komisji budżetu (10 za, 2 przeciw, 3 wstrzymujące się), by 100 tys. zł na budowę boiska do koszykówki w Zielinie przeznaczyć na odwodnienie i osuszenie tamtejszej szkoły, bo jest to pilniejsza potrzeba.

W dyskusji nad całą uchwałą burmistrz podkreślił, że tak wysokiego budżetu gmina Mieszkowice jeszcze nie realizowała. Szczegóły przedstawiła skarbniczka Bożena Misiewicz. Dochody w 2020 roku zaplanowano na 38,883 mln zł, z tego bieżące 34,874 mln i majątkowe 4,009 mln. Wydatki to kwota 42,346 mln, w tym bieżące 33,395 mln i majątkowe (inwestycyjne) 8,951 mln. Deficyt w wysokości 3,463 mln zł pokryty ma być z kredytów i pożyczek. Kontynuowane inwestycje wieloletnie na kwotę 6,849 mln to m.in.: 2,250 mln na odbudowę kamienicy przy ul. Słowackiego (1,850 mln gmina może otrzymać w ramach ubezpieczenia), 1,325 mln rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Młynarskiej i w Kamionce, 1,2 mln rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Wierzchlasie, ponad 1 mln program antysmogowy (w tym termomodernizacja budynków jednorodzinnych), 661 tys. termomodernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, 200 tys. zł dalszy fragment ścieżki rowerowej do Wierzchlasu. Inwestycje jednoroczne na kwotę 1,450 mln to m.in.: 800 tys. zł przebudowa drogi gminnej na Osiedlu Jagiellonów, 270 tys. dokumentacja i budowa kotłowni gazowej w budynku MGOK i OSP, 160 tys. renowacja murów obronnych.
Budżet gminy uchwalono 10 głosami przy 5 przeciwnych (Jan Czapliński, Grzegorz Kaczmarek, Lech Maksymowicz, Maria Spirzak i Marzena Wiese).


W Trzcińsku-Zdroju jednogłośnie
Również 19 grudnia budżet na 2020 roku uchwaliła Rada Miejska Trzcińska-Zdroju. Dochody zaplanowano na 26,736 mln, w tym bieżące 25,398 mln i majątkowe 1,339 mln. Wydatki to kwota 26,896 mln, z tego bieżące 24,965 mln i majątkowe 1,934 mln. Deficyt w wysokości 163 tys. zł pokryty ma być z nadwyżki na rachunku bieżącym. Budżet gminnej oświaty na 2020 rok wynosi 10,067 mln, z czego 7,143 mln to wynagrodzenia. – Fatum oświaty, niestety, cały czas nad nami wisi – powiedział burmistrz Bartłomiej Wróbel.
Uchwałę budżetową przyjęto jednogłośnie.


Wkrótce o budżetach innych naszych gmin.
Robert Ryss

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska