Transodra Online
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 04 z dnia 21.01.2020

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Znów rekordowy Finał!
Zdarzyło się w roku 2019
Ile pieniędzy na ten rok mają gminy i powiat?
Barwne dzieje regionu
Zmarł pan Fortunat
25 lat temu w gazecie: Chcemy niepodległości!
Takie zakazy to czyste marnotrawstwo

Ile pieniędzy na ten rok mają gminy i powiat?

Budżet gminy Widuchowa na 2020 rok przyjęto jednogłośnie na sesji 23 grudnia. Dochody zaplanowano na 32,2 mln zł, z tego bieżące 28 mln i majątkowe 4 mln. Wydatki mają wynieść 29,5 mln zł, w tym bieżące 26 mln i majątkowe ponad 2 mln. Nadwyżka w wysokości 2,790 mln zł zostanie przeznaczona na wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych.

Plan finansowy gminy Moryń na ten rok ustalono po stronie dochodów na kwotę 26,606 mln zł, z tego bieżące 20,402 mln i majątkowe 6,200 mln. Wydatki mają wynieść 29,656 mln zł, w tym bieżące 20,396 mln i majątkowe 9,260 mln. Planowany deficyt w wysokości 3,051 mln ma być pokryty z nadwyżki na rachunku bieżącym. Na sesji 30 grudnia za uchwałą budżetową głosowało 14 radnych, a wstrzymała się Danuta Piątkowska.

Radni w Baniach uchwałę budżetową przyjęli jednogłośnie (przy pięciu nieobecnych). W 2020 roku dochody mają wynieść 33,106 mln zł, z tego bieżące 30,458 mln i majątkowe 2,648 mln, natomiast wydatki zaplanowano w kwocie 32,480 mln zł, w tym bieżące 29,440 mln i majątkowe 3,040 mln. Nadwyżka w wysokości 626 tys. zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

Nowy budżet ma też Cedynia. Tegoroczne dochody zaplanowano na poziomie 25,651 mln zł, z tego bieżące 23,387 mln i majątkowe 2,264 mln. Wydatki przewidziano w wysokości 29,360 mln zł, w tym bieżące 23,072 mln i majątkowe 6,288 mln. Deficyt w kwocie 3,709 mln zostanie sfinansowany głównie z kredytów i pożyczek (3,692 mln). Za uchwałą budżetową opowiedziało się 12 radnych, przeciw była Czesława Borgul, a od głosu wstrzymali się: przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Głowniak i jego zastępca Krzysztof Nowak.

Dochody gminy Gryfino na 2020 rok zaplanowano w wysokości 195,541 mln zł, z tego bieżące 167,303 mln i majątkowe 28,238 mln. Wydatki mają osiągnąć 208,463 mln, w tym bieżące 166,847 mln i majątkowe 41,616 mln. Deficyt w kwocie 12,922 mln ma być pokryty z kredytów. Uchwałę poparło 11 radnych, 1 był przeciw (Marek Sanecki), a 8 wstrzymało się.

Budżet gminy Stare Czarnowo uchwalono jednogłośnie, przewidując dochody w kwocie 19,940 mln, w tym bieżące 19,474 mln i majątkowe 0,466 mln, zaś wydatki 20,941 mln, z tego 18,982 mln bieżące i 1,959 mln majątkowe. Deficyt 1 mln zł pokryty będzie z wolnych środków.

Również Rada Powiatu przyjęła uchwałę budżetową na 2020 rok. Dochody mają wynieść 103,566 mln (bieżące 93,399 mln i majątkowe 10,168 mln), a wydatki 112,326 mln (bieżące 91,789 mln i majątkowe 20,537 mln). Planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 8,760 mln zostanie pokryty z nadwyżki na rachunku bieżącym (7,96 mln) i z kredytu (0,792 mln).


W numerze 2 prezentowaliśmy tegoroczne budżety Chojny, Mieszkowic i Trzcińska-Zdroju.
(rr)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska