Transodra Online
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 06 z dnia 04.02.2020

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Nadal nas ubywa
Rozbudowa z prezydentem
Nowe skrzydło szpitala już na wiosnę
Na Włóczykiju o ważnych sprawach
Kolejne podejście do likwidacji SP Gogolice
Targowisko w Chojnie przed modernizacją
Piłkarze się sprawdzają

Targowisko w Chojnie przed modernizacją

Kolejne zachodniopomorskie gminy otrzymały unijne dofinansowanie na budowę lub modernizację targowisk. W tym gronie jest też Chojna 30 stycznia umowę z wicemarszałkiem województwa Olgierdem Kustoszem podpisała burmistrz Barbara Rawecka. Projekt w tym mieście przy ul. Jagiellońskiej przewiduje powstanie dachu nad stanowiskami handlowymi i odcinkami między nimi. Miejsce będzie oświetlone, wybudowane zostaną też toalety. – Rewitalizujemy stare targowisko z namiotami i budami, które powstało jeszcze w latach dziewięćdziesiątych. Jego nowe oblicze sprawi również, że centrum Chojny będzie ładniejsze – powiedziała B. Rawecka.

Wicemarszałek województwa Olgierd Kustosz i burmistrz Chojny Barbara Rawecka

Podobne dokumenty tego dnia podpisali też przedstawiciele dwóch innych gmin. W Resku stare pawilony handlowe będą usunięte, przebudowana zostanie nawierzchnia i miejsca postojowe, staną zadaszone stragany. 11 z 18 stanowisk będzie przeznaczonych do sprzedawania produktów rolno-spożywczych, w tym 3 na produkty rolnictwa ekologicznego. Z kolei w Ińsku projekt obejmuje m.in. rozbiórkę istniejącego targowiska, utwardzenie terenu, budowę zadaszonej wiaty i postawienie toalet.
Wszystkie te targowiska będą całoroczne i ogólnodostępne. Środki na dofinansowanie pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wkrótce podpisane zostaną następne umowy, dotyczące Sianowa (powiat koszaliński) i miejscowości Spore (gmina Szczecinek).

– Targowiska przynoszą korzyści zarówno producentom, jak i odbiorcom. Plusem dla producenta jest m.in. bliskość rynku zbytu. Kupujący natomiast w takim miejscu łatwo mogą kontrolować pochodzenie towarów, których jakość ze względu na bezpośrednią konkurencję jest coraz lepsza. Cieszę się, że unijne środki pozwolą na powstanie nowoczesnych i eleganckich miejsc tego typu na Pomorzu Zachodnim – oświadczył wicemarszałek Olgierd Kustosz.

W tym roku 3,3 mln zł z PROW na przebudowę lub budowę targowisk trafi w sumie do pięciu zachodniopomorskich gmin. To efekt rozstrzygnięcia ubiegłorocznego, drugiego już naboru wniosków Minimalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi ponad 470 tys. zł, a maksymalna to 1 mln zł.


W Moryniu już modernizują
Wcześniej dofinansowanie przebudowy targowiska otrzymał już Moryń. Po długich perypetiach ze znalezieniem wykonawcy wreszcie prace się rozpoczęły. Zadanie realizuje firma Dankom Daniel Błażkiewicz z Lisiego Pola. Wartość umowy wynosi 420 tys. zł, a roboty mają się zakończyć 30 czerwca.

Przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu

(m)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska