Transodra Online
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 09 z dnia 25.02.2020

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Podróże kształcą i poruszają sumienie
Poniemieckie, czyli nasze nie nasze
Nasz historyk doceniony
Apel do mieszkańców gmin Chojna, Moryń,
Trzcińsko-Zdrój

Tajemnicza walizka, śnieg i... dużo humoru
Sport

Nasz historyk doceniony

Prestiżowe wyróżnienie naukowe otrzymał dr Paweł Migdalski – prezes Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Terra Incognita”, pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego. Kilka dni temu został laureatem Nagrody im. Gerarda Labudy, przyznawanej przez Instytut Kaszubski w Gdańsku. Informację ogłoszono 6 lutego. Wysokość nagrody wynosi 25 tysięcy zł. Kapituła uhonorowała w ten sposób dr. Migdalskiego za jego książkę pt. „Słowiańszczyzna północno-zachodnia w historiografii polskiej, niemieckiej i duńskiej”. Ukazała się w ubiegłym roku w wydawnictwie Templum, a jej podstawą była praca doktorska autora. Przypomnijmy, że Paweł Migdalski prezentował swą książkę 31 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnie.

Paweł Migdalski i jego książka

Gerard Labuda (1916-2010) urodził się koło Kartuz w rodzinie kaszubskiej i po kaszubsku mówił biegle. Był polskim historykiem specjalizującym się głównie w epoce średniowiecza i historii Słowiańszczyzny zachodniej, w tym Pomorza i Kaszub. Od 1956 roku był profesorem zwyczajnym, w latach 1958-1961 dyrektorem Instytutu Zachodniego, 1962-1965 rektorem UAM w Poznaniu, 1984-1989 wiceprezesem PAN. Jego żoną była hr. Alberta Wielopolska – prawnuczka słynnego margrabiego Aleksandra Wielopolskiego. W bogatym dorobku profesora są m.in. monografie o Mieszku I i Mieszku II, o św. Stanisławie oraz o polskiej granicy zachodniej na przestrzeni tysiąca lat.

Instytut Kaszubski istnieje od 1997 roku dzięki inicjatywie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, choć starania o jego utworzenie czynione były już zaraz po II wojnie. W 2012 roku, dzięki darowiźnie profesora i jego rodziny, w Instytucie Kaszubskim ustanowiono naukową Nagrodę im. Gerarda Labudy. Przyznawana jest co trzy lata, a laureatem może zostać badacz w wieku do 40 lat. Do trzeciej edycji konkursu zakwalifikowano piętnaście prac naukowych. Oceniała je kapituła w składzie: prof. dr hab. Józef Borzyszkowski (przewodniczący), prof. dr hab. Hanna Popowska-Taborska, prof. dr hab. Witold Molik, prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński i prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk. Z piętnastu kandydatur wybrano pracę naszego naukowca.


Książka Pawła Migdalskiego to owoc żmudnych badań w archiwach nie tylko polskich, ale – jak tytuł wskazuje – także niemieckich i duńskich (w tym celu autor specjalnie nauczył się języka duńskiego). Ukazuje dzieje Słowiańszczyzny północno-zachodniej jako barwną mozaikę etniczną, na którą składa się bardzo zróżnicowany świat średniowiecznych Słowian, jak i nie mniej zróżnicowanych Germanów. Skandynawskie rozdziały historii naszego regionu są mało obecne w naszej pamięci zbiorowej, a – co paradoksalne – niewiele wiemy też o plemionach słowiańskich, żyjących tu tysiąc lat temu po obu stronach Odry. Nadal pokutuje (co jakiś czas nawet pieczołowicie podsycany) stereotyp o odwiecznej wrogości dwóch przeciwstawnych bloków: słowiańskiego i germańskiego. Praca dr. Migdalskiego pokazuje, że rzeczywistość była daleka od takiego mitycznego obrazu.

Paweł Migdalski (z lewej) w Chojnie podczas styczniowej promocji
swej nagrodzonej książki. Rozmowę z nim prowadził redaktor naczelny
„Gazety Chojeńskiej” Robert Ryss.

Nie jest to pierwsza książka P. Migdalskiego. Od lat zajmuje się on m.in. tematyką miejsc pamięci (jego praca magisterska dotyczyła Rejonu Pamięci Narodowej Cedynia – Gozdowice – Siekierki). Doktorat napisał pod kierunkiem prof. Jana M. Piskorskiego. Oprócz bardzo licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych o historii regionu i nie tylko (m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, „Gazecie Chojeńskiej”, „Roczniku Chojeńskim”) jest autorem takich książek, jak: „Moja mała ojczyzna. Przykładowe scenariusze lekcji oraz uwagi nad nauczaniem historii regionalnej na przykładzie powiatu Gryfino” czy „Nad odrzańskim przełomem. Cedynia – Mieszkowice – Moryń. Informator krajoznawczy”, zaś w ramach stowarzyszenia Terra Incognita wydawał, redagował lub współredagował wiele książek innych autorów (m.in.: A. Porzeziński – „Osadnictwo ziemi cedyńskiej we wczesnym średniowieczu. Archeologiczne studium osadnicze”, E. Rymar – „Z dawnych dziejów przyodrzańskiej Nowej Marchii”, „Paul Tillich – teolog pogranicza. Śladami wielkiego myśliciela po Nowej Marchii. Trzcińsko-Zdrój – Chojna – Przyjezierze”, „Tym samym pociągiem. Przesiedlenia przymusowe, procesy dezintegracyjne i integracyjne na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w latach 1939-1949 w wyborze prac magisterskich powstałych na seminarium Jana M. Piskorskiego”, „Cedynia i okolice poprzez wieki”, „Pomorze Zachodnie w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. w fotografii Tadeusza Białeckiego”, E. Ruthenberg – „Dawne cmentarze żydowskie powiatu gryfińskiego i stargardzkiego”, E. Rymar – „Historia polityczna i społeczna Nowej Marchii w średniowieczu (do roku 1535)”, E. Rymar – „Słownik historyczny Nowej Marchii w średniowieczu”).
Robert Ryss

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska