Transodra Online
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 09 z dnia 25.02.2020

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Podróże kształcą i poruszają sumienie
Poniemieckie, czyli nasze nie nasze
Nasz historyk doceniony
Apel do mieszkańców gmin Chojna, Moryń,
Trzcińsko-Zdrój

Tajemnicza walizka, śnieg i... dużo humoru
Sport

Apel do mieszkańców gmin Chojna, Moryń,
Trzcińsko-Zdrój


Jesteśmy Stowarzyszeniem Amazonek „Teresa”, działającym na terenie Chojny, które zawiązało się w 2012 roku. Działamy na terenie gmin: Chojna, Moryń i Trzcińsko-Zdrój. Celem naszego działania jest pełna rehabilitacja psychofizyczna oraz reprezentowanie interesów kobiet przed i po leczeniu raka piersi. Klub Amazonek „Teresa” realizuje to poprzez:
• organizację wzajemnego wsparcia i samopomocy,
• podnoszenie kondycji fizycznej i psychicznej członkiń,
• tworzenie warunków do integracji kobiet po leczeniu raka piersi,
• organizowanie spotkań „problemowych” towarzyskich, imprez kulturalnych i turystycznych dla członkiń klubu,
• włączanie się w akcje związane z profilaktyką i diagnostyką wczesnego wykrywanie raka piersi,
• współpraca z podobnymi stowarzyszeniami w kraju,
• organizowanie szkoleń o tematyce związanej z zapobieganiem i zwalczaniem chorób nowotworowych,
• organizowanie wspierających badań kontrolnych dla członkiń klubu, np.: densytometrycznych, ginekologicznych itp.,
• prowadzenie poradnictwa czynnego w formie telefonu zaufania,
• współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz chorych i niepełnosprawnych,
• udział w imprezach organizowanych na rzecz walki z rakiem piersi,
• pozyskiwanie środków na realizację zadań statutowych.
Każda działalność wiąże się z potrzebami finansowymi. Jesteśmy świadomi jednak, że bez pomocy ludzi dobrej woli będą one trudne do zrealizowania. Dlatego też zwracamy się przede wszystkim do firm i przedsiębiorstw, jak też do osób prywatnych z uprzejmą prośbą o wsparcie naszej działalności w postaci środków pieniężnych. Wspomóżcie Państwo naszą działalność statutową.
Każdą kwotę można wpłacać do Banku Spółdzielczego na konto stowarzyszenia: 53 9370 0007 0006 4334 2000 0001 z dopiskiem: Darowizna na rzecz Stowarzyszenia Amazonek „Teresa”.
Dzięki tej pomocy będziemy mogli nadal wspierać kobiety dotknięte rakiem piersi. Z góry pięknie dziękujemy za Państwa przychylność.

Z wyrazami szacunku
Teresa Szajnowska – prezes Stowarzyszenia
Chojna, 15.02.2020

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska