Transodra Online
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 10 z dnia 03.03.2020

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Dwa szpitale w stanie podwyższonej gotowości
Podróżować jest bosko
Człowiek z Polgolii
Oryginalne pomoce do poznawania regionu
Chcą odwołania wójta
Trupięgi z wideoklipem
Sport

Chcą odwołania wójta

Do Komisarza Wyborczego w Szczecinie 24 lutego wpłynęło powiadomienie o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania wójta gminy Widuchowa przed upływem kadencji. Pełnomocnikiem grupy inicjatywnej jest Janusz Wełpa – w poprzedniej kadencji sołtys sołectwa Widuchowa.

Inicjatorzy referendum sformułowali 12 zarzutów wobec wójt Anny Kusy-Kłos. Twierdzą m.in., że jest ona odpowiedzialna za zaniechania w przygotowaniu gminy do prowadzenia samodzielnie gospodarki odpadami komunalnymi, za naruszenie prawa budowlanego przy tworzeniu świetlicy w budynku byłej poczty, za niegospodarność poprzez nieegzekwowanie od wykonawcy remontu drogi w Marwicach utraconej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, nieracjonalne podwyższenie o ok. 2 mln zł środków na modernizację oczyszczalni w Widuchowej, nieinformowanie mieszkańców o możliwościach dofinansowania zadań proekologicznych.
Inicjatorzy mają dwa miesiące na zebranie podpisów (minimum 10 procent uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy, czyli ponad 430 podpisów według stanu z wyborów w 2018 roku, gdy uprawnionych było 4 315 osób).

Od września 2006 roku obowiązuje przepis, że takie referendum jest ważne, gdy udział w nim wzięło nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborach odwoływanej osoby (w przypadku Widuchowej jest to blisko 1 270 osób). Jest to nadal zapora trudna do przeskoczenia, bo od tamtej pory (do 2017 roku) zorganizowano w Polsce 213 referendów w sprawie odwołania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, z czego tylko 30 (14 procent) było ważnych, a przyczyną niepowodzeń była zbyt niska frekwencja.
(rr)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska