Transodra Online
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 11 z dnia 10.03.2020

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Referendum 26 kwietnia
Moryńskie mury kwitną
Na miejsce ASiIS-u ma być rehabilitacja
Nocny marsz tytanów
Gwiazdor filmowy z Kamiennego Jazu
Za wiedzę o Europie pojadą do Brukseli
Dzień Kobiet w stylu francuskim
Myślibórz go lubi
Sport

Moryńskie mury kwitną

Władze Morynia kontynuują prowadzoną od lat rewitalizację kolejnych odcinków zabytkowych murów miejskich. Na ten cel skutecznie pozyskują dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

Jak informuje Urząd Miejski, w 2014 roku prace remontowo-konserwatorskie wykonano na odcinku między Domem Pomocy Społecznej a dawną Brama Mieszkowicką. Przemurowano wówczas koronę muru, uzupełniono ubytki i naprawiono powierzchnię muru wraz ze spoinowaniem, ponadto odbudowano zawalony odcinek. Ostatnim etapem było czyszczenie, odgrzybianie i impregnacja lica muru. Koszt tych prac wyniósł 300 tys. zł (w tym 250 tys. dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). W tym samym roku za 67 tys. zł wykonano także podświetlenie murów na odcinku od dawnej Bramy Młyńskiej do Furty Jeziornej.


Pod koniec 2019 roku wyremontowano dwa kolejne odcinki murów. Na pierwszym, przy Domu Pomocy Społecznej, w kierunku Bramy Młyńskiej, usunięto roślinność wrastającą w spoinowanie oraz zbito cementową czapę z korony, którą następnie przemurowano i pokryto zaprawą mineralną, tworząc dwustronne spadki. Uzupełniono wszystkie ubytki zaprawy i uzupełniono zniszczone spoiny zaprawą wapienną z użyciem wapna muszelkowego.
Na drugim odcinku, w okolicy Furty Jeziornej, wyremontowano fragment muru wraz z przylegającą do niego czatownią. Odcinek ten był podparty drewnianą konstrukcją, gdyż był odchylony od pionu i groził zawaleniem. Mur został częściowo rozebrany. Leżąca na gruncie dolna warstwa została pozostawiona i oczyszczona z luźnej zaprawy i ziemi. Na niej postawiono mur, używając zaprawy wapienno-cementowej. Podobnie jak na pierwszym odcinku, koronę pokryto zaprawą mineralną.

Jak podaje Urząd Miejski, całkowity koszt prac wykonanych w 2019 r. wyniósł 246 696 zł (w tym ok. 240 tys. dotacja MKiDN). Gmina zleciła ponadto opracowanie dokumentacji budowlanej na odcinek od Furty Jeziornej do Bramy Mieszkowickiej.

Mury obronne Morynia zostały zbudowane na przełomie XIII i XIV w. i zachowane są niemal na całym obwodzie. Jedynie na niewielkim odcinku zostały rozebrane podczas rozbudowy w XIX wieku dzisiejszego Domu Pomocy Społecznej. Pierwotnie długość murów wynosiła ok. 1400 m, a ich wysokość przekraczała 6 m. Zbudowane są z kamieni granitowych, otoczaków oraz warstw wyrównujących z małych okrzesków kamiennych, połączonych zaprawą gliniano-wapienną, później spoiną cementową.
(m, fot. UM Moryń)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska