Transodra Online
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 12 z dnia 17.03.2020

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Stan zagrożenia epidemicznego - co to oznacza?
Zamknięte szkoły i przedszkola
Zamknięte domy kultury i biblioteki
Co z obsługą interesantów?
Nie ma ordynatora i... oddziału położniczego
Program antysmogowy
Przebudowa ważnych ulic
Pomorski Festiwal Nauki w Chojnie
Sport

Zamknięte szkoły i przedszkola

Decyzją ministra edukacji narodowej, od 12 do 25 marca (a być może nawet do Wielkanocy) funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostało czasowo ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy minister edukacji narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.


Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:
* poradni psychologiczno-pedagogicznych;
* specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
* młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
* przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
* szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
* szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.


Dyrektorze!
* Zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce są zawieszone na 2 tygodnie.
* Od 12 marca uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół.
* Poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni.
* Od poniedziałku 16 marca wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.
* Poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu.
* Możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele.
* W szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu.
* Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.
* Od 16 marca są zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.
* Śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu pracy (art. 81 § 1).


Rodzicu!
* Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka zajęcia są zawieszone od 12 marca.
* Zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodreczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.
* Jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS.
* Osobom, które opiekują się Twoim dzieckiem, przekaż podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny.
* Rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
* Śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.


Uczniu!
* Pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, centra handlowe).
* Przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki.
* Odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela.
* Przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki
Zachęcamy nauczycieli, aby wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.
Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:
* dziennik elektroniczny,
* strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej,
* mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodreczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
* Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
* Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus.
Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590. Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej
Warszawa, 11 marca 2020 roku

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska