Transodra Online
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 12 z dnia 17.03.2020

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Stan zagrożenia epidemicznego - co to oznacza?
Zamknięte szkoły i przedszkola
Zamknięte domy kultury i biblioteki
Co z obsługą interesantów?
Nie ma ordynatora i... oddziału położniczego
Program antysmogowy
Przebudowa ważnych ulic
Pomorski Festiwal Nauki w Chojnie
Sport

Co z obsługą interesantów?

W związku z sytuacją kryzysową związaną z wystąpieniem zagrożenia wirusem COVID-19 w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Starostwo Powiatowe w Gryfinie z dniem 13 marca 2020 r. ogranicza bezpośrednią obsługę petentów w wydziałach:
- Komunikacji i Transportu,
- Architektury i Budownictwa,
- Geodezji, Kartografii i Katastru,
- Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
- Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Drzwi wejściowe do tych wydziałów pozostaną zamknięte. W pozostałych wydziałach, w przypadku kontaktu bezpośredniego należy wchodzić pojedynczo, po zapukaniu czekać na wezwanie.
W celu załatwiania spraw można kontaktować się z pracownikami Starostwa Powiatowego w Gryfinie poprzez dostępne numery telefonów, adresy e-mail, ePUAP, formularz kontaktowy podany na stronie: bip.gryfino.powiat.pl, operatora pocztowego i inne środki porozumiewania się na odległość.
Główne numery telefonów:
* Starostwo Powiatowe w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16d – 91 404 50 00,
* Starostwo Powiatowe w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 – 91 415 31 82,
* główny adres e-mail: [email protected].

Zamyka się filię Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie.
Powyższe ograniczenia wprowadzono w okresie do 25 marca 2020 r. ze względów bezpieczeństwa petentów i pracowników.W związku z istniejącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie petentów, burmistrz Chojny Barbara Rawecka zwraca się z apelem o ograniczenie wizyt w urzędzie i podległych mu jednostkach do niezbędnego minimum. „Informuję, że większość spraw z zakresu działania tut. urzędu może być załatwiona telefonicznie, e-mailowo bądź poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP. Adresy e-mail oraz telefony kontaktowe do poszczególnych wydziałów znajdują się na stronie Biuletynu Informacyjnego Gminy Chojna pod adresem: bip.chojna.pl. Wszelkie zapytania i wnioski można zgłaszać drogą mailową na główny adres urzędu: [email protected]” – czytamy w komunikacie.
Jak informuje burmistrz, skutecznym rozwiązaniem będzie również skorzystanie z usług platform elektronicznych. Za pośrednictwem strony ePUAP (www.epuap.gov.pl) można m.in.: złożyć wniosek o dowód osobisty, zameldować się i wymeldować, przesłać pismo, złożyć wniosek o odpis aktu stanu cywilnego, złożyć wniosek o zaświadczenie o stanie cywilnym, złożyć wszelkie wnioski, dotyczące podatków i opłat lokalnych.
Dodatkowo do dyspozycji mieszkańców jest również strona Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.ceidg.gov.pl. To właśnie tu można dokonać wpisu, zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności gospodarczej.


W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, Urząd Miejski w Mieszkowicach apeluje o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.
Wszystkich mieszkańców gminy prosimy o załatwianie spraw z Urzędem Miejskim w pierwszej kolejności telefonicznie lub drogą mailową: tel. 91 466 69 00, e-mail: [email protected]. Prosimy, aby w miarę możliwości rezygnować z osobistej wizyty w Urzędzie Miejskim. Jeśli sprawy nie są pilne, lepiej odłożyć je na inny, bardziej dogodny moment. Zmniejszenie intensywności bezpośrednich kontaktów w placówkach użyteczności publicznej, jakimi jest Urząd Miejski, przyczyni się do ograniczenia możliwości potencjalnego rozprzestrzeniania się wirusa na terenie naszej gminy.

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska