Transodra Online
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 13 z dnia 24.03.2020

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Żegnamy się z Wami po 30 latach
Pożegnanie z gazetą
Chojeńska mediapolis
Kalendarium „Gazety Chojeńskiej”
Stan epidemii i nowe obostrzenia
Konsultant wojewódzki o kontakcie z przychodniami
Jak podczas pandemii działa sąd?
Czas wirtualnych przyjaciół
Między wiarą a fanatyzmem
Operacja uratowała mu życie,
ale nie może wrócić do domu

Sport

Konsultant wojewódzki o kontakcie z przychodniami

Oto treść pisma z 19 marca do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej: „Jako konsultant wojewódzki otrzymuję bardzo dużo sygnałów dotyczących problemów dodzwonienia się pacjentów do przychodni POZ. W czasie zagrożenia epidemicznego COVID-19, w celu ograniczenia transmisji wirusa, wprowadzono rekomendacje szerokiego udzielania porad telefonicznych. Jednak aby to było skuteczne i bezpieczne dla pacjentów, wszyscy musimy mieć warunki do realizacji tych porad. Zwracam uwagę, aby przeanalizować możliwości dostępu telefonicznego. Problemy będą występować, jeżeli liczba linii telefonicznych będzie mała. Podejrzewam, opierając się na własnym doświadczeniu, że w większości przychodni konieczne jest pilne zwiększenie liczby możliwych połączeń poprzez wprowadzenie nowych numerów/linii. Gorąco do tego namawiam, bo brak kontaktu może mieć złe następstwa.

Jednocześnie bardzo Państwa proszę o czujność, nasi pacjenci są zagrożeni nie tylko zakażeniem COVID-19, ale nadal chorują na wszystkie inne schorzenia, które wymagają oceny lekarskiej i udzielenia pomocy. Zwracam szczególną uwagę na dzieci, które zakażenia COVID-19 mogą przechodzić łagodniej, ale możemy przegapić inne poważne dla nich schorzenia.

Wraz z konsultantem krajowym i Zarządem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce opracowujemy liczne materiały szkoleniowe dotyczące organizacji pracy w POZ, zasad porad telefonicznych i kryjących się w nich zagrożeniach oraz innych problemów, które mogą Państwu pomóc w aktualnej sytuacji. Proszę sięgać do tych materiałów, część już przekazywałam przez SZOI, ale więcej umieszczamy na stronach klr.szczecin.pl i kIrwp.pl.
Dr n. med. Wiesława Fabian - konsultant wojewódzki z zakresu medycyny rodzinnej

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska