Transodra Online
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 13 z dnia 24.03.2020

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Żegnamy się z Wami po 30 latach
Pożegnanie z gazetą
Chojeńska mediapolis
Kalendarium „Gazety Chojeńskiej”
Stan epidemii i nowe obostrzenia
Konsultant wojewódzki o kontakcie z przychodniami
Jak podczas pandemii działa sąd?
Czas wirtualnych przyjaciół
Między wiarą a fanatyzmem
Operacja uratowała mu życie,
ale nie może wrócić do domu

Sport

Jak podczas pandemii działa sąd?

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, uwzględniając zalecenia ministra sprawiedliwości i wytyczne głównego inspektora sanitarnego, w obliczu kryzysu i odpowiedzialności za zdrowie własne, współpracowników i uczestników postępowań sądowych, zarządzeniem prezesa Sądu Rejonowego w Gryfinie:

1. Zamyka się dla interesantów Biura Obsługi Interesanta. Wszelkie wnioski przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej, telefonicznej lub elektronicznej. Informacji BOI udziela wyłącznie telefonicznie i elektronicznie.

2. Do budynków Sądu Rejonowego w Gryfinie prawo wstępu mają wyłącznie jego pracownicy, pracownicy innych sądów, prokuratorzy, funkcjonariusze policji i służb mundurowych w związku z zadaniami służbowymi oraz adwokaci i radcowie prawni i ich aplikanci. Tym ostatnim zaleca się ograniczenie wizyt w sądzie. Osoby wchodzące do sądu poddają się pomiarowi temperatury ciała; w przypadku podwyższonej temperatury lub odmowy poddania się badaniu nie będą wpuszczone do budynku.

3. Odwołane zostają wszystkie rozprawy i posiedzenia sądu oraz inne czynności prowadzone z udziałem stron, zarówno w budynkach sądu, jak i poza budynkiem, z wyjątkiem spraw posiedzeń w sprawach pilnych, w których nieprzeprowadzenie posiedzenia wywoła nieodwracalne skutki procesowe, w szczególności spraw dotyczących stosowania tymczasowego aresztowania oraz pilnych spraw opiekuńczych.
4. Wstrzymane zostają czynności wykonywane przez kuratorów sądowych poza budynkami sądów, za wyjątkiem tych, które kierownik zespołu uzna za niecierpiące zwłoki. Decyzja kierownika, nakazująca wykonanie czynności, może być na wniosek kuratora uchylona przez prezesa sądu. Wizyty osób, które zostały wezwane przez kuratorów do osobistego stawiennictwa, powinny zostać przełożone.

Szczegółowe informacje na stronie Sądu Rejonowego w Gryfinie.

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska