Dzisiaj jest czwartek, 18 sierpnia 2022 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 19 z dnia 12.05.2009

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Pobiegliśmy z całą Polską
Polskie drogi: narodowa katastrofa
Muzeum wzmocni tożsamość mieszkańców
Nasi znów najlepsi
Najlepsi z drogówki
Rezygnacja zarządu GS Banie
Kama mistrzem Pomorza
Będą łączone klasy
Muzyka z różnych krajów
Sport

Rezygnacja zarządu GS Banie

W Baniach nastąpiło małe kadrowe trzęsienie ziemi. Zarząd Gminnej Spółdzielni (prezes i wiceprezesi) złożył rezygnację, która została przyjęta przez radę nadzorczą. GS w Baniach to firma bardzo znacząca, w swoim czasie potentat w gminnych realiach, a obecnie też - obok chojeńskiej spółdzielni - jedna z nielicznych w województwie o dużej renomie. Większość bowiem uległa likwidacji bądź została zmarginalizowana. Długoletnim prezesem był Janusz Łyjak. Wiceprezesi: Teresa Juszkiewicz (księgowa) i Józef Medyński także pracowali tam od wielu lat. Ostatni okres to nie najlepszy czas dla tego typu organizmów gospodarczych. GS-y ze swoistym, scentralizowanym system zarządzania, nie wytrzymują konkurencji, szczególnie w handlu. Sklepy, piekarnie, masarnie, magazyny zbożowe itp. były więc sprzedawane bądź dzierżawione, aby spółdzielnie mogły utrzymywać się na powierzchni. Majątek się szybko kurczył. Ten trend nie ominął też stosunkowo silnych organizmów, jak GS Chojna czy Banie. Jak wiemy z nieoficjalnych źródeł, jednym z głównych punktów sporu między zarządem a członkami i radą nadzorczą była dalsza strategia zarządzania. Zarząd chciał pozbyć się paru nierentownych sklepów, na co nie uzyskał zgody. Złożył więc rezygnację. Wcześniej podczas walnego zgromadzenia uzyskał absolutorium.
Obecnie rada nadzorcza szuka kandydata na stanowisko prezesa.
(tekst i fot. tw)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska