Dzisiaj jest sobota, 08 sierpnia 2020 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 15 z dnia 12.04.2005

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Zmieniajmy się
Wspominają papieża
Mamy stulatkę
60-lecie forsowania Odry
Kolejny sprzęt dla szpitala
Stypendia dostaną nieliczni
Szkoła dla eksternistów?
Jak Königsberg stawał się Chojną (6)
Piłka nożna

Zmieniajmy się

Podobnie jak w całym kraju, na terenie naszego powiatu podczas ostatniego tygodnia byliśmy świadkami wielu budujących zdarzeń. Prawie w każdej miejscowości organizowano wzruszające pożegnania z Ojcem Świętym. Tylko w kategoriach cudu można traktować tak liczny i spontaniczny udział społeczeństwa w tych spotkaniach. W dniu pogrzebu naszego największego Rodaka miasteczka i wioski zamarły. Polska stanęła w zadumie. Gdy tuż po godzinie 9 wracałem z Mieszkowic do Chojny, po drodze na ponad 20-kilometrowym odcinku minęły mnie jedynie trzy samochody, a na trasie zobaczyłem tylko jednego człowieka. Jakby wszyscy zapadli się pod ziemię.

Gest pojednania
W czwartek w Gryfinie doszło do symbolicznego i chyba rzeczywistego pojednania między burmistrzem Gryfina Henrykiem Piłatem a starostą Ewą De La Torre. Podali sobie ręce podczas wspólnego spotkania rady i władz powiatu z radą i władzami gminy w siedzibie starostwa. Nie był to tylko pusty gest, bo chwilę wcześniej Bolesław Paulski, nawiązując do ducha pojednania, wycofał wniosek podpisany przez 6 opozycyjnych radnych o odwołanie starosty. Przypomnijmy, że 2 lutego wniosek ten złożono na sesji powiatowej i miał być głosowany na najbliższym posiedzeniu rady. Koncepcja zmiany starosty wyszła od burmistrza Piłata, który nie mógł w wielu sprawach porozumieć się z E. De La Torre. Warto podkreślić, że gryfińskie pojednanie nie było powieleniem gestu prezydentów Wałęsy i Kwaśniewskiego, bo nastąpiło dzień wcześniej.
(tw)

Żegnaliśmy Największego Rodaka
Tłumy w Gryfinie

W czwartek o godz. 20 mieszkańcy Gryfina zebrali się przed kościołem na Górnym Tarasie i w milczeniu z zapalonymi świecami przeszli na plac Barnima, gdzie odprawiona została msza św. w intencji Ojca Świętego. Uczestniczyły tysiące ludzi. Gdy pierwsi docierali na plac, ostatni byli dopiero przy dworcu PKP.

Całe Mieszkowice razem
W Mieszkowicach pożegnanie Jana Pawła II odbyło się w dniu Jego pogrzebu o godz. 8 na pl. Wolności.
Cały rynek był wypełniony. We mszy pod przewodnictwem ks. dziekana Stanisława Piekarza uczestniczyło 8 księży z dekanatu Mieszkowice, młodzież szkolna, władze samorządowe, strażacy, kombatanci i bardzo licznie przybyli mieszkańcy gminy oraz gminy Boleszkowice. Ks. dziekan mówił o widocznej przemianie i odnowie duchowej Polaków. - Zmieniajmy się i postarajmy, aby nie była ona krótkotrwała i pozorna. Niech wyzwolone dobro przyniesie obfity plon - apelował. Ks. proboszcz wyraził nadzieję, iż niebawem radni wystąpią z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy lub w jakiś inny sposób upamiętnią imię Ojca Świętego. Po mszy św. złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową przy kościele. Zapłonęły setki zniczy...

Testament przy świecach
Mieszkańcy Chojny żegnali Papieża w piątek wieczorem. O godz. 21 zebrali się przed kościołem św. Trójcy i w marszu milczenia z zapalonymi świecami przeszli pod kościół Mariacki. Tam przy murze świątyni przed podświetlonym wizerunkiem Ojca Świętego odbyła się dalsza część uroczystości. Piękną inscenizację z wykorzystaniem telebimu przygotowali pracownicy Centrum Kultury. Śledząc zmieniające się obrazy przy doskonale dobranym podkładzie muzycznym wysłuchano testamentu Jana Pawła II, które odczytał dyr. CK Robert Górski. Po Apelu Jasnogórskim, głośnej modlitwie i odśpiewaniu pożegnalnej "Barki" ustawiono w kształcie serca zapalone znicze i świece.

W niedzielę w kościele w Góralicach odbyła się wieczornica poświęcona pamięci Jana Pawła II. Rozpoczęła się o godz. 21 Apelem Jasnogórskim, później były modlitwy, recytacje wierszy Ojca Świętego, odtwarzanie nagrań Jego wypowiedzi, a o 21.37 nastała cisza. Spotkanie przygotowała Małgorzata Sobczuk oraz młodzież z Salezjańskiej Wspólnoty Ewangelizacyjnej.
W piątek w Nawodnej odprawiono mszę w intencji Papieża. O 7.45 uczniowie z kwiatami i zapalonymi zniczami w marszu milczenia przeszli do kościoła. Tam poczet sztandarowy szkoły trzymał straż przy ołtarzu. Wcześniej uczniowie z katechetką Anną Lorenc udekorowali krzyż i przygotowali teren wokół kościoła.
Uroczystości pożegnalne zorganizowano też w Gimnazjum w Baniach - pierwszej szkole naszego powiatu, której patronem został Jan Paweł II. W czwartek o godz. 9 odbyła się msza św. za Ojca Świętego z udziałem nie tylko gimnazjalistów, ale i uczniów podstawówki.
(tw, mix)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska