Dzisiaj jest piątek, 14 sierpnia 2020 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 41 z dnia 09.10.2007

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Ile odzyska Gryfino?
Kandydaci w komplecie
Budżet nie może być nudny
Rzadkie znaleziska z Czelina
Gdzie rak przezimuje?
Dożynki za Odrą
PIŁKA NOŻNA

Ile odzyska Gryfino?

Wiosną tego roku głośna była sprawa podatku od nieruchomości, płaconego gminie Gryfino przez ZE Dolna Odra. Chodziło o to, iż rzekomo niesłusznie przez kilka lat gmina pobierała część podatku od tzw. budowli i elektrownia domagała się jego korekty. Mówiło się też o zwrocie nadpłaconych należności. W grę wchodziły kilkumilionowe kwoty. Gdyby tak się stało, gmina popadłaby w poważne tarapaty finansowe.

Obecnie sprawa wygląda inaczej. Mówił o tym 4 października podczas sesji Rady Miejskiej radny Stanisław Różański, prosząc skarbnik Jolantę Staruk o podanie szczegółów i kwot, jakie może zyskać gmina. Według radnego powołani przez organ podatkowy eksperci orzekli, iż gmina nie popełniła błędu. Różański z uszczypliwością zwrócił się do przewodniczącego rady i zarazem członka zarządu ZE Dolna Odra Mieczysława Sawaryna, aby ten z taką samą gorliwością, jak pół roku temu głosił hiobowe wieści, teraz podzielił się dobrą nowiną. Różański powiedział, że Sawaryn był główną sprężyną całego zamieszania i obecnie, gdy sprawa przybrała niekorzystny obrót dla ZEDO, powinien jako członek zarządu przekonać jej władze, aby niepotrzebnie nie przeciągały sprawy i nie odwoływały się od decyzji organu podatkowego.

Sytuację łagodził burmistrz Henryk Piłat, wyręczając skarbnika. Powiedział, że nie należy zaogniać sprawy, bo ostatnio stosunki władz miejskich z ZEDO układają się bardzo dobrze i obydwie strony porozumiały się w najważniejszych kwestiach. - Trzeba przyjąć taką decyzję, jaka zapadnie, bez roztrząsania problemu - dodał. Przyznał jednak zarazem, że ostatecznie powinna być to decyzja korzystna dla gminy, a kwota dość znaczna.

(tw)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska