Dzisiaj jest poniedziałek, 10 sierpnia 2020 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 19 z dnia 06.05.2008

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Absolutorium w Chojnie nierozstrzygnięte
Tragiczna ucieczka
Widuchowa w dobrej kondycji
Z higieną nie jest źle
Czternastka wspaniałych
Mistrzostwa didżejów
Afryka nie jest dzika (6)
Biegali po pasach

Absolutorium w Chojnie nierozstrzygnięte

Kuluarowe pogłoski przed sesją Rady Miejskiej w Chojnie 29 kwietnia sugerowały, że wskutek sprzeciwu większościowej opozycji burmistrz Adam Fedorowicz może nie otrzymać absolutorium za ubiegły rok. Wskazywał też na to początek sesji, kiedy przewodniczący komisji rewizyjnej Henryk Kłapouch odczytał bardzo krytyczny protokół, kończący się wnioskiem o nieudzielenie absolutorium. Przypomnijmy, że po wycofaniu się kilka miesięcy temu ze składu komisji Beaty Frąckowiak, jej członkami są wyłącznie radni Chojeńskiej Inicjatywy Samorządowej - większościowego klubu opozycyjnego wobec burmistrza.
Ubiegłoroczny budżet wykonany został po stronie dochodów w 98,6%, a wydatków w 93,4%. Nie są to wskaźniki znacząco odbiegające od innych gmin, ale komisja rewizyjna zebrała wszystkie dotychczasowe zarzuty ChIS-u wobec burmistrza, które były już omawiane na sesjach (zob. "GCh" nr 51-52 z ub. roku). Chodziło m.in. o umorzenie podatku właścicielce nieruchomości w Naroście, rezygnację z kary umownej od firmy Progres za odstąpienie od wykonania robót, sprzedaż Progresowi żwiru z Lotniska za zbyt niską wg ChIS-u cenę, podpisanie umowy na organizację Dni Chojny bez zabezpieczenia finansowego.
Na podstawie tego protokołu Regionalna Izba Obrachunkowa zaakceptowała wniosek o nieudzielenie absolutorium.

Radni popierający burmistrza zarzucili komisji rewizyjnej konspiracyjne działania, a tym samym naruszenie statutu gminy, zgodnie z którym terminy posiedzeń komisji powinny być znane wcześniej wszystkim radnym, gdyż mają prawo uczestniczyć w obradach. Było też bardzo mało czasu na zapoznanie się z zarzutami. Burmistrz Fedorowicz powiedział, że odwoła się do RIO i złoży szczegółowe wyjaśnienia, a opinia komisji rewizyjnej jest tendencyjna i celowo złożona tak późno. - Wielokrotnie wyjaśniałem te sprawy i jak dotąd żadna właściwa instytucja nie postawiła mi zarzutów - stwierdził. Według niego komisja rewizyjna podczas spotkań z nim nie przyjmowała żadnych jego argumentów.

W głosowaniu za udzieleniem absolutorium było 6 radnych (w tym Roman Obielak z ChIS), przeciw 7 (reszta członków ChIS). Wstrzymał się od głosu Rafał Skrzypek. W efekcie kwestia absolutorium nie została rozstrzygnięta, gdyż zgodnie z prawem, decydować może o tym więcej niż połowa składu rady (w przypadku Chojny co najmniej 8 głosów). Kolejne głosowania w tej sprawie nie są przewidziane.

Radny Grzegorz Sakowski podsumował, że stało się chyba dobrze, bo nie ma tu wygranych ani przegranych. Według niego radni powinni się zastanowić nad nowym układem, bo rada w takim kształcie nie służy gminie. - Pomyślmy, aby wreszcie zacząć budować. Do tej pory jako radni powinniśmy się za naszą pracę wstydzić - ocenił. - Jesteśmy gotowi do rozmów - oświadczył szef klubu ChIS Mikołaj Szeremeta. Przypomnijmy, że radni z jego ugrupowania domagają się, by burmistrz odwołał swego zastępcę Wojciecha Długoborskiego i uważają, że funkcję tę powinien pełnić ktoś z ich rekomendacji.
Robert Ryss

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska