Transodra Online
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 10 z dnia 10.03.2009

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Obojętność na zło jest największym złem
Swobodnie o Swobnicy
Odra w sieci
Gmina antyturystyczna
Gryfino i jego historia
Oświatowe oszczędności
Gdzie są ciała żołnierzy?
Niezbędnik sportowca
Sport

Oświatowe oszczędności

Zgodnie z zapowiedziami, 19 lutego Rada Powiatu podjęła uchwałę o zamiarze przekształcenia od 1 września Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie w filię podobnej placówki w Gryfinie. Uzasadniono to koniecznością uporządkowania struktury organizacyjnej. Po zmianach z poradni w Gryfinie będą mogły skorzystać osoby z całego powiatu. Zaznaczono, że pracownicy pedagogiczni w Chojnie zachowają zatrudnienie na dotychczasowych warunkach.

Inną zmianą w strukturze oświaty jest uchwała o zamiarze likwidacji Technikum Elektrycznego i Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Uczniowie mają kontynuować naukę w Technikum Zawodowym w wybranych przez siebie zawodach.

Ponadto władze powiatu zdecydowały o zamiarze rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, w którego skład wchodzą: szkoła podstawowa i gimnazjum specjalne w Gryfinie oraz SP i gimnazjum spec. w Nowym Czarnowie. Staną się one filialnymi placówkami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, gdzie internat nie jest obecnie w pełni wykorzystany. Nauczyciele rozwiązanego zespołu zachowają zatrudnienie na dotychczasowych warunkach. Powiat zakłada, że docelowo decyzja ta doprowadzi do zwolnienia budynku przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie i nie trzeba będzie go już utrzymywać.
(rr)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska