Dzisiaj jest poniedziałek, 20 stycznia 2020 r.
Transodra Online
Rocznik Chojeński
Znajdziesz nas na Facebooku
„Gazeta Chojeńska” numer 8 z dnia 22.02.2005

Prezentujemy tu wybrane teksty z każdego numeru.
Wszystkie artykuły i informacje znajdują się w wydaniu papierowym.
Nauczyciele potrzebują doradców
Dodatki dla nauczycieli - trudne kompromisy
Gazety ponad granicą
Cygański wieczór
Odprawa policji w powiecie
Jak Königsberg stawał się Chojną
Sklep z nadzieją
Historyczna wyprawa
Zainspirowani dawnymi mistrzami
Złoty skoczek i miotacz

Dodatki dla nauczycieli - trudne kompromisy

Obecnie samorządy w drodze uchwał przyjmują regulaminy wynagradzania nauczycieli. Sprawa dla radnych jest o tyle kłopotliwa, że regulaminy te muszą być uzgadniane ze związkami zawodowymi. Taki jest wymóg ustawowy. Jak do tej pory nie było w naszym powiecie większych problemów z dogadaniem się, choć wypracowywanie wspólnych stanowisk nie przychodzi łatwo. Gminy w ogromnej większości - poza subwencją otrzymaną z budżetu państwa - dokładają do oświaty z własnej kasy i nie są skore do dodatkowego premiowania nauczycieli. Związkowcy z kolei chcą wynegocjować jak najkorzystniejsze regulaminy, aby nauczyciele przynajmniej zachowali dotychczasowe dodatki.
W ubiegły czwartek regulamin wynagradzania nauczycieli przyjęto na sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych. Po wcześniejszych uzgodnieniach, już bez dyskusji, jednogłośnie przyjęto przedstawiony regulamin. Oto niektóre stawki.
Na dodatki motywacyjne dla nauczycieli i wicedyrektorów przeznaczono 3%, a dla dyrektorów 6% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty. Dodatek funkcyjny: dyrektorzy 10-50%, wicedyrektorzy 10-25%, kierownicy świetlic 5-15% wynagrodzenia zasadniczego. Wychowawstwo klasy 40 zł. Funkcja doradcy metodycznego 6% wynagrodzenia stażysty, a funkcja opiekuna stażu 2%. Za pracę w trudnych warunkach: 25% (klasy łączone, indywidualne nauczanie, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi upośledzonymi). Zajęcia w klasach specjalnych: 20%.

Prezes oddziału ZNP w Mieszkowicach Barbara Schabek powiedziała nam, że powyższe stawki są minimalnie korzystniejsze od dotychczasowych. Nadmieniła też, iż choć nie było protokołu rozbieżności, to związkowcy nie są w pełni usatysfakcjonowani przyjętym regulaminem. Chodzi m.in. o dodatki dla nauczycieli w oddziałach przedszkolnych (nie otrzymują wynagrodzenia za wychowawstwo klasy, a dotychczas otrzymywali), o zwrot kosztów podróży dla nauczycieli dojeżdżających do uczniów mających indywidualny tok nauczania oraz o wielkość dodatków funkcyjnych dla dyrektorów. Prezes Schabek oświadczyła, że ZNP w przyszłości będzie miał te punkty na uwadze.
(tw)

do góry
2020 ©  Gazeta Chojeńska